Za odrzuceniem uchwały Senatu zagłosowało w piątek 230 posłów, przeciw było 222, a jeden wstrzymał się od głosu.

W połowie grudnia Senat przyjął uchwałę o odrzuceniu ustawy o Systemie Informacji Finansowej, którą 1 grudnia uchwalił Sejm. Ustawa zakłada stworzenie systemu informacji o rachunkach m.in. bankowych.

Przeciw przyjęciu senackiej uchwały opowiedzieli się też w środę członkowie sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Nowe przepisy mają wdrożyć unijną dyrektywę ws. zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zakładają utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF) służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o rachunkach zarówno działających, jak i zamkniętych. Chodzi o rachunki bankowe, rachunki w SKOK-ach, rachunki płatnicze w innych podmiotach, rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi. Ponadto SInF ma objąć umowy o udostępnieniu skrytek sejfowych.

Według autorów przepisów informacje z SInF będą wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań ustawowych sądów, prokuratury, właściwych służb – Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Obecnie podobne funkcje spełnia system OGNIVO, działający przy KIR, jednak nowy system ma być bardziej wydolny i optymalny. Dane o rachunkach mają być przekazywane za pośrednictwem systemu STIR. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ drag/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.