W piątek Sejm uchwalił nowelizację budżetu na 2023 r. Za nowelizacją głosowało 235, przeciw 187 a wstrzymało się od głosu 31 posłów. Sejm przyjął także ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, czyli ustawę okołobudżetową. Za jej przyjęciem było 235 posłów, 187 było przeciw, a 30 wstrzymało się od głosu.

Po uchwaleniu nowelizacji budżetu na 2023 r. limit wydatków wynosi nie więcej niż 693,4 mld zł (wcześniej było to 672,5 mld zł), dochody budżetu mają sięgnąć 601,4 mld zł (poprzednio było to 604,5 mld zł), zaś deficyt budżetu państwa ma wynieść maksymalnie 92 mld zł (poprzednio – 68 mld zł).

Posłowie w trakcie głosowania przyjęli poprawki do ustawy. Sejm zgodził się na wpłatę z budżetu na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej kwoty przeszło 650 mln zł z przeznaczeniem na realizacje jego zadań. Kwota pochodzi ze środków, które miały być przeznaczone na program budowy przyszkolnych hal sportowych „Olimpia” a którego do końca tego roku nie zostaną wykorzystane. Sejm poparł także powiększenie rezerwy ogólnej o 250 mln zł oraz na przekazanie 100 mln zł na realizację zadań własnych samorządów.

Posłowie poparli także propozycje zwiększenia dochodów i wydatków Prokuratorii Generalnej, przy czym zwiększone dochody wynikają z wygranych spraw, zaś wydatki mają zostać przeznaczone na dodatkowe nagrody. Sejm poparł przesunięcie prawie 10 mln zł na wsparcie zespołów ds. orzekania niepełnosprawności. Środki te trafia do budżetu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, podobnie jak wynikające z innej poprawki ok. 7 mln zł, które mają zostać przeznaczone na zwiększoną liczbę zadań.

Zmiana planu finansowego wynika m.in. z aktualizacji założeń makroekonomicznych. Zgodnie z obecną prognozą, PKB w tym roku ma realnie wzrosnąć o 0,9 proc. (1,7 proc. planowane było pierwotnie), zaś inflacja średniorocznie ma wynieść 12 proc. (było 9,8 proc.). Poza tym w budżecie założono, że stopa bezrobocia wyniesie 5,5 proc. na koniec roku (pierwotnie zakładano 5,4 proc.), a przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniesie 7104 zł.

Zwiększeniu ulegają także niektóre kategorie wydatków. Wśród nich jest przekazanie samorządom w bieżącym roku dodatkowych dochodów w wysokości ponad 14 mld zł. Mają one stanowić uzupełnienie subwencji ogólnej. W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej uwzględnione zostały środki na wypłatę w 2023 r. nagrody specjalnej dla nauczycieli oraz wyższe środki w związku z planowanym ustaleniem od dnia 1 lipca 2023 r. wyższej kwoty bazowej służącej ustaleniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach zmian w budżecie przekazane zostaną dodatkowe środki z możliwością ich przeznaczenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 roku (dodatkowe środki będą również skierowane dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy rządowe) oraz o odmrożeniu od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne dwa lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023.

Z kolei w nowelizacji ustawy okołobudżetowej zapisano zasady podziału kwoty przeszło 14 mld zł, jaka ma trafić do samorządów. Poza tym ustawa umożliwia wypłatę jednorazowych dodatków pracownikom budżetówki, a także wypłatę nagród nauczycielom i dodatkowego wynagrodzenia dla sędziów, asesorów i referendarzy.

Ustawa przewiduje odmrożenie od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne dwa lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023. W ustawie zakłada się także zwiększenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i fundusze socjalne dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz członków ich rodzin od 1 lipca br. Zwiększone wpłaty środków zostaną przekazane do 30 września 2023 r.

Teraz obie ustawy trafią do Senatu. (PAP)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.