2022-12-01 21:41, akt.2022-12-02 07:40

publikacja
2022-12-01 21:41

aktualizacja
2022-12-02 07:40

W czwartek Sejm przyjął ustawę o Systemie Informacji Finansowej, na mocy której powstanie system informacji o rachunkach bankowych, maklerskich, itd.

Skarbówka uzyska dane o wszystkich kontach bankowych. Sejm za ustawą, która tworzy SIF
Skarbówka uzyska dane o wszystkich kontach bankowych. Sejm za ustawą, która tworzy SIF
fot. Rafal Kuzma / / FORUM

W czwartek Sejm głosował nad ustawą o Systemie Informacji Finansowej. Za przyjęciem ustawy było 254 posłów, przeciw 188, nikt się nie wstrzymał.

Nowe przepisy mają wdrożyć unijną dyrektywę ws. zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zakładają utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF) służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o rachunkach zarówno działających, jak i zamkniętych. Chodzi o rachunki bankowe, rachunki w SKOK-ach, rachunki płatnicze w innych podmiotach, rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi. Ponadto SInF ma objąć umowy o udostępnieniu skrytek sejfowych.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu informacje z SInF będą wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań ustawowych sądów, prokuratury, właściwych służb – Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Obecnie podobne funkcje spełnia system OGNIVO, działający przy KIR, jednak nowy system ma być bardziej wydolny i optymalny. Dane o rachunkach mają być przekazywane za pośrednictwem systemu STIR.

W trakcie prac nad projektem wprowadzono do niego poprawki, m.in. przesuwające o rok terminy wymienione w nowych przepisach w związku z tym, że proponowana regulacja nie wejdzie już w życie w tym roku. Zatem pierwsze roczne sprawozdanie z działalności w zakresie SInF szef Krajowej Administracji Skarbowej złoży za 2023 r. Ponadto przesunięto o rok plan wydatków przewidzianych w poszczególnych latach na zbudowanie systemu.

Ustawa teraz zostanie przesłana pod obrady Senatu.(PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ lgs/ je/ drag/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.