Tempo wzrostu gospodarczego na obszarze 20 państw posługujących się wspólną walutą wyniosło 0,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, przy wzięciu pod uwagę danych w cenach stałych, uwzględniających efekty kalendarzowe – wynika ze wstępnych wyliczeń Eurostatu, unijnego urzędu statystycznego. To wyraźna poprawa, po dwóch kwartałach, w których strefa euro znajdowała się w stagnacji.

Gorzej wypadła cała UE. PKB w II kw. nie zmienił się w porównaniu z początkiem roku, wobec wzrostu w ujęciu kwartalnym o 0,2 proc. od stycznia do marca. Tak znacząca różnica między strefą euro i UE w tempie rozwoju nie zdarza się często.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.