Inflacja konsumencka CPI najprawdopodobniej sięgnie jednocyfrowego poziomu jesienią, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.

„Inflacja konsumencka […] będzie spadała w takim tempie, jak widzimy i będziemy mieli tę inflację już jednocyfrową pewnie jesienią tego roku” – powiedział Soboń w radiowej Jedynce.

W ub. tygodniu członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Henryk Wnorowski ocenił, że inflacja konsumencka obniży się do poziomu poniżej 10% r/r w III kw. br., co pozwoli coraz śmielej rozmawiać o obniżkach stóp procentowych.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja konsumencka wyniosła 14,7% w ujęciu rocznym w kwietniu 2023 r., według wstępnych danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7% w kwietniu, podał też GUS. Konsensus rynkowy wyniósł: 15% r/r i 0,9% m/m.

W przyjętej przez Radę Ministrów Aktualizacji Programu Konwergencji (APK) założono, że inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego na koniec tego roku, zaś w okolice celu inflacyjnego banku centralnego zejdzie w 2026 r.

Według Narodowego Banku Polskiego (NBP) inflacja konsumencka wyniesie – według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej – 11,9% w 2023 r., 5,7% w 2024 r. i 3,5% w 2025 r. (wobec odpowiednio: 13,1%, 5,9% i 3,5% dla tych lat w projekcji listopadowej). Inflacja CPI dopiero pod koniec horyzontu projekcji (obejmującego lata 2023-2025) powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5% +/- 1 pkt proc.

W 2023 r. inflacja konsumencka wyniesie – według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej – 17,2% r/r w I kw., 12,8% w II kw., 10% w III kw. i 7,6% w IV kw.

(ISBnews)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.