GUS podał dane dotyczące liczby Polaków korzystających z pomocy społecznej. Wyniki za 2016r. zaskakują na plus, ponieważ wskazują, że takich osób było o 9,2% mniej niż rok wcześniej. Specjaliści są praktycznie pewni, że poprawa sytuacji finansowej obywateli ma związek z wprowadzeniem programu 500+, który podniósł dochody rodzin z dziećmi.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016r.  spadł odsetek Polaków korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. Statystyki wskazują, że liczba Polaków zmuszonych do korzystania z pomocy społecznej była o 9,2% niższa niż w roku 2015. Szacuje się, że beneficjentami OPS było ok. 2,5 mln osób żyjących w  ok. 1 mln gospodarstw domowych.

Zdaniem ekspertów, niebagatelny wpływ miał na to program dofinansowań rządowych dla rodzin z dziećmi 500+. Przypomnijmy, że zgodnie z jego podstawowymi założeniami, 500zł miesięcznie ma przysługiwać każdemu drugiemu i kolejnemu dziecku w rodzinie. Takie dofinansowania pomagają głównie rodzinom wielodzietnym. Eksperci twierdzą, że dodatek ten wspomógł ok. 1,7 mln beneficjentów pomocy społecznej.

Szczegółowe dane wskazały nawet, że dzięki 500+ liczba najuboższych korzystających z pomocy społecznej na terenie całego kraju spadła o ok. 45%. Nominalnie, mogła ograniczyć się do niespełna 900 tys. osób. Co więcej, ponad 350 tys. najuboższych miało szansę przekroczyć próg ubóstwa, żyjąc na nieco wyższym poziomie.

Poza tym uznano, że spore znaczenie dla poprawiającej się sytuacji finansowej polskich rodzin ma spadek bezrobocia. Ma to znaczenie dla danych GUS-u tym większe, że przeszło 40% niemających pracy w 2016r. stanowili ludzie posiadający na utrzymaniu dzieci, przy czym ponad 20% miało ich więcej niż troje.

Warto przy tym podkreślić, że z pomocy społecznej nadal korzystają głównie mieszkańcy tych regionów kraju, w których jeszcze widoczny jest problem braku pracy. Można to zauważyć na przykładzie Warmii i Mazur, gdzie bezrobocie od kilku lat jest najwyższe, tak samo jak najwyższy jest odsetek rodzin korzystających z wsparcia OPS. Na wsparcie z zewnątrz musi tam liczyć 10,9% mieszkańców. Ponadto wysoki jest odsetek beneficjentów pomocy społecznej na Podkarpaciu (8,9%) i w woj., kujawsko-pomorskim (8,8%).


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.