Wojciech Boczoń2022-03-10 06:00analityk Bankier.pl

publikacja
2022-03-10 06:00

Spadły pensje prezesów giełdowych banków, ale rekordziści i tak zarobili ponad 4 mln zł
Spadły pensje prezesów giełdowych banków, ale rekordziści i tak zarobili ponad 4 mln zł
/ Bankier.pl

W 2021 roku zarobki prezesów
banków były nieco niższe niż rok wcześniej, ale u rekordzistów i tak
świadczenia pieniężne przekroczyły 4 mln zł. Najwięcej zarobił prezes zarządu
Santander Banku Polska Michał Gajewski – ponad 4,7 mln zł – wynika z analizy
Bankier.pl.

Dobiega końca sezon wyników za
rok 2021. Większość banków giełdowych opublikowała już sprawozdania za ubiegły
rok. Ich integralną częścią są informacje na temat wynagrodzeń członków
zarządu. Tradycyjnie, jak co roku, możemy więc zajrzeć do dokumentów i porównać
zarobki prezesów.

Zarobki prezesów banków – 2021 rok

Bank

Prezes

Wynagrodzenie podstawowe

Wynagrodzenie zmienne i inne dodatki

Razem

Santander Bank Polska

Michał Gajewski

2 991 000 zł

1 713 000 zł

4 704 000 zł

mBank

Cezary Stypułkowski

3 526 223 zł

843 902 zł

4 370 125 zł

Bank Millennium

Joao Nuno Lima Bras Jorge

2 280 000 zł

1 951 570 zł

4 231 570 zł

BNP Paribas

Przemysław Gdański

2 132 000 zł

1 459 000 zł

3 591 000 zł

PKO Bank Polski

Zbigniew Jagiełło (do V)

346 000 zł

1 789 000 zł

2 135 000 zł

PKO Bank Polski

Jan Emeryk Rościszewski (od V do X)

606 000 zł

1 204 000 zł

1 810 000 zł

Bank Pekao

Leszek Skiba

1 018 000 zł

213 000 zł

1 231 000 zł

Alior Bank

Iwona Duda (do X)

709 000 zł

70 000 zł

779 000 zł

PKO Bank Polski

Iwona Duda (od X)

162 000 zł

0 zł

162 000 zł

Alior Bank

Grzegorz Olszewski (od XI)

110 000 zł

4 000 zł

114 000 zł

ING Bank Śląski

Brunon Bartkiewicz

bd.

Jak wynika ze sprawozdań,
najwięcej zarobił w ubiegłym roku prezes zarządu Santander Banku Polska Michał
Gajewski. Jego wynagrodzenie wraz z dodatkami wyniosło łącznie 4,7 mln zł. To
jednak i tak o ponad 100 tys. mniej niż rok wcześniej. Na drugim miejscu pod
względem zarobków znalazł się Cezary Stypułkowski, szef mBanku. Bank wypłacił
mu za 2021 r. blisko 4,4 mln zł (w 2020 r. było to 4,8 mln zł). Mniej niż rok
wcześniej otrzymał także prezes Banku Millennium – Joao Nuno Lima Bras Jorge.
Jego wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami wyniosło 4,2 mln zł (rok
wcześniej 4,8 mln zł).

Na kolejnym miejscu znalazł się
szef BNP Paribas Banku Przemysław Gdański, którego zarobki wyniosły blisko 3,6
mln zł. Przy czym nie wiadomo, ile zarobił szef ING – Brunon Bartkiewicz. Bank
nie podał bowiem jeszcze szczegółów na ten temat, natomiast w 2020 r. było to ponad 4 mln
zł.

PKO Bank Polski miał w 2021 r. w
sumie trójkę prezesów. W maju ze stanowiska odszedł Zbigniew Jagiełło. Za 5
miesięcy pracy otrzymał wraz z odprawą 2,1 mln zł. Zastąpił go Jan Emeryk
Rościszewski, który w październiku przekazał stery banku Iwonie Dudzie.
Rościszewski zarobił 1,8 mln zł, a Duda 162 tys. zł, przy czym przeszła ona do PKO BP z Alior Banku, a tam zarobiła jeszcze 779 tys. zł. W Aliorze
stery przejął pod koniec roku Grzegorz Olszewski, który piastuje stanowisko
wiceprezesa kierującego pracami zarządu. Bank wypłacił mu łącznie 114 tys. zł.
Z kolei Leszek Skiba, który kieruje Bankiem Pekao, zarobił 1,2 mln zł.

Zarobki prezesów banków – 2020 rok

Bank

Prezes

Wynagrodzenie podstawowe

Wynagrodzenie zmienne i inne dodatki

Razem

mBank

Cezary Stypułkowski

3 449 871 zł

1 385 253 zł

4 835 124 zł

Bank Millennium

Joao Nuno Lima Bras Jorge

2 280 000 zł

2 554 540 zł

4 834 540 zł

Santander Bank Polska

Michał Gajewski

2 603 000 zł

2 217 000 zł

4 820 000 zł

ING Bank Śląski

Brunon Bartkiewicz

2 514 000 zł

1 521 300 zł

4 035 300 zł

BNP Paribas

Przemysław Gdański

2 020 000 zł

1 194 000 zł

3 214 000 zł

PKO BP

Zbigniew Jagiełło

793 000 zł

1 083 000 zł

1 876 000 zł

Bank Pekao

Marek Lusztyn (do VI)

483 000 zł

904 000 zł

1 387 000 zł

Alior Bank

Krzysztof Bachta (do V)

411 000 zł

479 000 zł

890 000 zł

Bank Pekao

Leszek Skiba (od IV)

679 000 zł

4 000 zł

683 000 zł

Alior Bank

Iwona Duda (od V)

506 000 zł

49 000 zł

555 000 zł

Ubiegły rok banki mogą zaliczyć
do udanych. Wynik finansowy netto sektora na koniec grudnia 2021 r.
wyniósł 8,8 mld zł i był wyższy o 9,2 mld zł od wyniku osiągniętego na koniec
grudnia 2020 r. – podaje Komisja Nadzoru Finansowego. Jednak w samym grudniu strata
netto sektora wyniosła ok. 3,3 mld zł.

Źródło:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.