2023-01-18 15:08, akt.2023-01-20 14:30

publikacja
2023-01-18 15:08

aktualizacja
2023-01-20 14:30

Ukraiński bank internetowy Monobank, który na Ukrainie obsługuje około 6 mln osób, wchodzi do Polski. Polska wersja tego banku będzie nosić nazwę „Stereo by mono” – ogłosił bank w środę. W piątek KNF wystosował ważny komunikat w jego sprawie.

Stereo ogłosiło, że startuje w Polsce. KNF: nie wydawaliśmy stosownych zezwoleń
Stereo ogłosiło, że startuje w Polsce. KNF: nie wydawaliśmy stosownych zezwoleń
/ Stereo

„Według danych w Polsce przebywa około 3 mln Ukraińców. Liczymy przede wszystkim na nich, ale oczywiście zachęcamy do skorzystania również naszych polskich przyjaciół. Chcemy zaskoczyć ich poziomem ukraińskiego serwisu” – napisał na Instagramie współwłaściciel Monobanku Oleg Gorokhovski.

„Minęło prawie 11 miesięcy od pełnowymiarowej inwazji Rosji na terytorium Ukrainy. Mimo to Ukraińcy wciąż chodzą do pracy, spłacają kredyty, a nawet otwierają nowe restauracje i różne firmy.Wojna nie przeszkodziła również zespołowi monobanku, największego banku internetowego w Ukrainie z 6,8 milionami klientów, w przygotowaniu się do uruchomienia nowego projektu stereo w Polsce.” – czytamy w komunikacie prasowym.

Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego ws. Monobanku

W świetle przepisów polskiego prawa bankowego Universal Bank jest bankiem zagranicznym, tj. bankiem mającym siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedyną dopuszczalną prawnie formą bezpośredniego prowadzenia przez tego typu bank działalności bankowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest forma oddziału banku zagranicznego. Utworzenie oddziału banku zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydawanego po spełnieniu określonych w ustawie Prawo bankowe warunków. Podmioty zagraniczne, w tym banki zagraniczne, mogą ponadto, również po uzyskaniu stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, tworzyć na terytorium RP banki krajowe w formie zależnej spółki akcyjnej. 

Komisja Nadzoru Finansowego dotychczas nie wydawała wymienionych zezwoleń dla Universal Banku, nie otrzymała wniosków o udzielenie takich zezwoleń ani też nie prowadzi postępowań w przedmiocie ich udzielenia.

Podkreślić przy tym należy, że badając spełnienie wymagań dla wydania zezwolenia na utworzenie banku krajowego albo oddziału banku zagranicznego, Komisja Nadzoru Finansowego w szczególności dokonuje wszechstronnej oceny założyciela, w tym w odniesieniu do jego planów biznesowych oraz odpowiedniości w zakresie reputacji i zdolności do zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością bankową na rynku polskim. Wszelkie kwestie dotyczące ewentualnego podejmowania na polskim rynku działalności w zakresie usług bankowych przez podmioty spoza RP są także każdorazowo przedmiotem konsultacji z organem nadzoru bankowego z kraju pochodzenia takiego podmiotu.

Niektóre ze wspomnianych na wstępie informacji medialnych mogą sugerować, że planowana działalność wykorzystywać będzie stosowany w praktyce rynkowej, zwłaszcza przez tzw. banki internetowe, model BAAS (Banking as a Service), polegający na świadczeniu usług we własnym imieniu i na własny rachunek przez bank posiadający stosowną licencję bankową i uprawnienie do prowadzenia działalności w danej jurysdykcji, z wykorzystaniem jednak oznaczeń marketingowych, marki czy znaków usługowych należących do innego podmiotu. Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że w przypadku stosowania tego typu modeli na rynku polskim, podmioty faktycznie świadczące usługi dochowywać będą najwyższych standardów w zakresie doboru kontrahentów oraz jakości i prawidłowości świadczonych usług w ramach takich modeli, a stosowane przekazy reklamowe, marketingowe oraz inne formy komunikacji z uczestnikami rynku finansowego, w tym zwłaszcza z klientami, zapewniać będą prawidłową identyfikację podmiotu faktycznie świadczącego usługi i nie będą wprowadzać w błąd co do tej okoliczności.

„Przeanalizowaliśmy rynek i oferty głównych graczy i zdaliśmy sobie sprawę, że możemy zaproponować coś więcej. Chcemy dać Ukraińcom w Polsce możliwość korzystania ze zwykłych usług i pokazać Europejczykom, że bankowość może być wygodna, szybka, a nawet zabawna. Mamy nadzieję, że nasz projekt stanie się kamieniem milowym w integracji europejskiej Ukrainy” – wyjaśnia Oleg Gorokhovsky, współzałożyciel monobanku i stereo. 

Klienci stereo będą mogli w kilka minut otworzyć konto w aplikacji i uzyskać dostęp do karty wirtualnej lub zamówić fizyczną. W aplikacji będzie można płacić za usługi, robić przelewy w Polsce, Ukrainie i na świecie na numer karty, znajomym z listy kontaktów lub na numer konta. Karty można dodać do Apple i Google Pay, a dla subskrybentów pakietu stereo+ dostępne będą ciekawe usługi dodatkowe.

Po uruchomieniu klienci będą mogli korzystać z kredytów. stereo pomoże Ukraińcom stworzyć historię kredytową i szybciej zaadaptować się w Polsce, otwierając rachunki bankowe z pełną europejską licencją bankową.

Obsługa klienta stereo odpowie na wszelkie pytania 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem komunikatorów, takich jak WhatsApp, Messenger i Viber. Założyciele ogłosili, że nie będzie chat botów, tylko komunikacja z doradcami w języku polskim i ukraińskim.

„Stereo by mono” będzie dostępny w Polsce w pierwszym kwartale 2023 roku. Ukraiński Monobank został założony w 2017 roku.

KWS, PAP, komunikat prasowy

Źródło:Bankier24

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.