Rada Polityki Pieniężnej na dziewiątym posiedzeniu z rzędu zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na poziomie 5,75 proc.

Stopy procentowe – wysokość

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

„Taka decyzja nie jest zaskoczeniem – była powszechnie oczekiwana przez rynki oraz ekonomistów” – podaje Polski Instytut Ekonomiczny.

„Inflacja CPI pozostaje w dopuszczalnym przedziale odchyleń od celu NBP, ale argumentami za utrzymaniem stóp na dotychczasowym poziomie są podwyższona inflacja bazowa, silny wzrost płac oraz częściowe odmrożenie cen energii” – pisali analitycy PKO Research w „Dzienniku Ekonomicznym”.

Kiedy obniżka stóp procentowych?

Zdaniem analityków szansa na obniżkę stóp procentowych pojawi się dopiero za rok. Dzisiaj eksperci mBank Research napisali, że Rada Polityki Pieniężnej będzie w ich opinii sterować coraz wyraźniej na obniżki w 2025 r.

Z kolei Mariusz Zielonka, główny ekonomista PIE wskazał, że kluczowe dla dalszego rozwoju sytuacji w polityce monetarnej będzie miała piątkowa prezentacja projekcji inflacji przez NBP. „Może pojawić się światełko w tunelu dla symbolicznej obniżki stóp w końcówce tego roku. Przemawiają za tym: niższa inflacja od tej zakładanej przez analityków NBP w marcu tego roku, relatywnie słaba konsumpcja w stosunku do oczekiwań, luzowanie polityki monetarnej w Europie, dość minorowe nastroje przedsiębiorstw” – wskazał Mariusz Zielonka.

Dużo większe zainteresowanie ekonomistów wzbudza jednak nowa projekcja inflacji oraz wzrostu PKB. W komunikacie przekazano jedynie prognozowaną ścieżkę, a pozostałe informacje zostaną przekazane w Raporcie o inflacji – lipiec 2024, który zostanie zaprezentowany w piątek.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.