„Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 50 punktów bazowych. Tak więc od 27 lipca 2022 stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną,odpowiednio, do: 0,50 proc., 0,75 proc. i 0,00 proc.” – napisano w komunikacie.

„Na kolejnych posiedzeniach Rady Prezesów stosowna będzie dalsza normalizacja stóp procentowych. Dzisiejsze przyspieszenie odejścia od ujemnych stóp procentowych pozwala Radzie Prezesów przejść do podejmowania decyzji w sprawie stóp procentowych na bieżąco z posiedzenia na posiedzenie. Dalsze kształtowanie stóp procentowych przez Radę Prezesów nadal będzie zależeć od danych i pomoże jej spełnić cel inflacyjny wynoszący 2 proc. w średnim okresie” – dodano.

EBC ustanowił nowy instrument ochrony transmisji polityki pieniężnej (Transmission Protection Instrument, TPI).

„Rada Prezesów uznała, że konieczne jest ustanowienie instrumentu TPI w celu wsparcia skutecznej transmisji polityki pieniężnej. W szczególności, ten instrument będzie zapewniać płynną transmisję nastawienia naszej polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, w miarę jak Rada Prezesów będzie kontynuować proces normalizacji polityki pieniężnej. Jednolitość polityki pieniężnej Rady Prezesów jest warunkiem koniecznym, by EBC mógł wypełniać swój mandat do ochrony stabilności cen” – wynika z oświadczenia EBC.

„Instrument TPI będzie uzupełnieniem zestawu narzędzi Rady Prezesów i może zostać aktywowany w celu przeciwdziałania nieuzasadnionej, chaotycznej dynamice na rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej w strefie euro. Skala skupu w ramach tego instrumentu zależy od tego, jak poważne są zagrożenia dla transmisji polityki pieniężnej. Skup nie jest ograniczony ex ante. Instrument TPI będzie chronić mechanizm transmisji, co pozwoli Radzie Prezesów skuteczniej wypełniać mandat do utrzymania stabilności cen” – dodano.

EBC podał, że „jeśli chodzi o przeciwdziałanie zagrożeniom dla mechanizmu transmisji związanym z pandemią, pierwszą linią obrony pozostaje elastyczność przy reinwestowaniu spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP)”.

Bank wskazał, że wyższa niż wcześniej zapowiadana podwyżka stóp proc. wynika z oceny ryzk inflacyjnych.

„Rada Prezesów uznała, że pierwszy krok w procesie normalizacji podstawowych stóp procentowych powinien być większy, niż zasygnalizowano na jej ostatnim posiedzeniu. Ta decyzja wynika z jej zaktualizowanej oceny ryzyk inflacyjnych i wzmocnionego wsparcia dla skutecznej transmisji polityki pieniężnej zapewnionego przez instrument TPI. Wesprze powrót inflacji do średniookresowego celu Rady Prezesów poprzez mocniejsze zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych oraz zapewnienie dostosowania warunków popytowych umożliwiającego spełnienie celu inflacyjnego w średnim okresie” – wynika z oświadczenia EBC.

Bank podkreślił, że reinwestycje spłat kapitału w ramach zakupów aktywów netto APP i PEPP pozostaną bez zmian.

„Rada Prezesów zamierza nadal reinwestować w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymania warunków dużej płynności i odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej” – napisano.

„Jeśli chodzi o program PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej. Spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela programu PEPP są reinwestowane w elastyczny sposób, z myślą o przeciwdziałaniu związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji” – dodano.

O 14.45 odbędzie się konferencja prasowa prezes EBC Christine Lagarde, która przedstawi uzasadnienie decyzji Rady Prezesów. Szczegółowe informacje na temat instrumentu TPI przedstawia osobny komunikat prasowy, który ukaże się o godz. 15.45 CET.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro rośnie o 0,79 proc. wobec dolara do 1,0257. Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 11 pb do 1,37 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 8 września. Po posiedzeniu zostaną zaprezentowane najnowsze projekcje makroekonomiczne. (PAP Biznes)

Czwartkowa decyzja EBC o podwyżce stóp procentowych była spodziewana, ale zaskoczyła jej wysokość

Komentujące decyzję Europejskiego Banku Centralnego o podwyżce stóp procentowych ogłoszoną przez zarząd banku w czwartek media podkreślają, że wprawdzie była ona spodziewana, ale jest wyższa niż prognozy analityków.

Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe po raz pierwszy od 11 lat. „Skok o 0,5 punktu procentowego jest większy niż oczekiwało większość analityków, którzy przewidywali wzrost o 0,25 punktu procentowego” – napisał po decyzji EBC dziennik „NRC”.

Holenderska gazeta podkreśla, że podwyższone oprocentowanie oznacza koniec ujemnej stopy procentowej w strefie euro, która obowiązuje od czerwca 2014 roku. „Niespodziewany ruch EBC kończy kontrowersyjny ośmioletni eksperyment bloku z ujemnymi stopami procentowymi” – ocenia z kolei dziennik „Wall Street Journal”.

WSJ ocenia, iż najwyżsi urzędnicy banku są coraz bardziej zaniepokojeni utrzymującą się wysoką inflacją w strefie euro. „Względna ostrożność EBC odzwierciedla szereg wstrząsów, które uderzają w gospodarkę strefy euro, od wyższych cen energii i redukcji dostaw gazu ziemnego po rosnące koszty finansowania zewnętrznego we Włoszech, trzeciej co do wielkości gospodarce bloku, która zmaga się z turbulencjami politycznymi” – czytamy w WSJ.

„EBC wrzuca wyższy bieg w walce z inflacją” – napisał belgijski dziennik „De Tijd”. Gazeta koncentruje się na tym, że bank nie tylko chce uchronić kraje strefy euro przed rosnącą inflacją, ale także zapobiec katastrofie gospodarczej.

„Od czasu kryzysu bankowego w 2008 roku EBC stara się zapobiec katastrofie finansowej. Najpierw chroniąc gospodarkę przed spiralą deflacyjną, a następnie tłumiąc szybko rosnącą inflację” – czytamy w „De Tijd”.

Brytyjski dziennik „Financial Times” ocenia, że czwartkowa decyzja banku to koniec z dekadą „łatwej polityki pieniężnej” EBC a jej zaostrzenie ma na celu głównie walkę z inflacją.

FT zwraca uwagę, iż banki centralne bardzo niechętnie łamią swoje wcześniejsze zapowiedzi, albowiem to może podważać ich wiarygodność. „EBC znajduje się jednak pod silną presją krytyków, którzy oskarżają go o bierność w walce z inflacją w strefie euro, która osiągnęła rekordowy poziom 8,6 procent w ciągu roku do czerwca” – podkreśla gazeta.

Andrzej Pawluszek (PAP)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.