Wcześniej niż w państwach zachodnich poprawi się zapewne koniunktura w Chinach. Zależeć będzie w dużym stopniu od sposobu walki z pandemią koronawirusa. Długo oczekiwane odejście od polityki zero COVID na razie przejawia się gwałtownym wzrostem liczby zachorowań. Gospodarce to nie sprzyja. Ale za jeden-dwa tygodnie, gdy będą się kończyć przestoje w fabrykach związane z obchodami chińskiego Nowego Roku, minąć powinien także szczyt zakażeń. Jak dowodzi zachowanie gospodarek zachodnich w czasie pandemii, liczba zachorowań i zgonów nie wpływa negatywnie na tempo wzrostu gospodarczego. Zniesienie restrykcji, którym Chiny podlegały przez dwa lata, powinno skutkować zwiększonymi wydatkami konsumentów.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.