Nasz scenariusz inflacyjny pozostaje bez zmian. Mimo obecnie niższych cen rynkowych energii efekty drugiej rundy przefiltrowują się przez szeroki wachlarz towarów i usług, co jest procesem rozłożonym w czasie. Do końca roku inflacja dalej będzie rosnąć. Zakładamy, że jej szczyt w tym cyklu zobaczymy w lutym przyszłego roku w wysokości powyżej 20% r/r, mocno podbity przez efekt niskiej bazy odniesienia z roku ubiegłego spowodowany wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej, której dalsze losy obecnie się ważą” – czytamy w raporcie banku „Makrokompas”.

„Dużo tutaj będzie także zależeć od zapowiadanych działań rządowych 'zamrażających’ ceny energii dla gospodarstw domowych. Bardziej dynamiczny spadek inflacji zobaczymy dopiero od II kwartału 2023 r. Zakładamy średnioroczną inflację w 2022 r. w wysokości 14,6% oraz 14% w przyszłym roku” – czytamy dalej.

Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja CPI przyspieszyła w październiku do 17,9% r/r (z 17,2% r/r we wrześniu), zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi.

„RPP zawiesiła cykl podwyżek i jego odwieszenie wymagałoby bardziej fundamentalnego pogorszenia perspektyw inflacyjnych niż to, które pokaże listopadowa projekcja inflacyjna. Mając do wyboru podwyższenie stóp do wyższego poziomu lub utrzymywanie ich na bieżącym na dłużej, RPP wybierze tę drugą opcję. Zważywszy na to i na dobrze ugruntowany wzorzec zaskoczeń CPI, przestrzeń do cięć stóp będzie w najbliższych kwartałach minimalna” – napisano też w raporcie.

Na poprzednim posiedzeniu w październiku RPP utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie po serii 11 podwyżek. Obecnie stopa referencyjna wynosi 6,75%.

(ISBnews)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.