2021-05-24 11:38

publikacja
2021-05-24 11:38

fot. alexgo.photography / Shutterstock

Trzeba mieć świadomość ryzyka stopy procentowej związanego szczególnie z kredytami – możliwego wzrostu oprocentowania kredytów, skutkującego wzrostem rat kredytowych – zwraca uwagę w poniedziałkowym komunikacie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. UKNF opublikował zestaw wskazówek związanych z tym zagadnieniem.

„W obecnym otoczeniu niskich lub wręcz ujemnych stóp procentowych bardzo ważna jest świadomość ryzyka stopy procentowej związanego z należnościami i zobowiązaniami finansowymi, w szczególności w przypadku zobowiązań kredytowych – możliwego wzrostu oprocentowania kredytów, skutkującego wzrostem rat kredytowych” – zauważa UKNF.

Urząd KNF sformułował zestaw praktycznych wskazówek oraz wydaną nakładem UKNF publikację dotyczącą tego, na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy w kontekście ryzyka stopy procentowej i jak samodzielnie obliczyć ratę kredytu i sporządzić harmonogram spłaty kredytu.

Urząd tłumaczy, że na rynku dostępne są kredyty o oprocentowaniu zmiennym, stałym i okresowo stałym charakteryzujące się różnym poziomem ryzyka stopy procentowej. „Twój dochód nie zależy od rynkowych stóp procentowych, więc kredyty o zmiennym oprocentowaniu są obarczone największym ryzykiem” – ostrzega UKNF. Radzi, by myśleć długofalowo i pamiętać, iż zmienne oprocentowanie może znacząco wpłynąć na wysokość raty.

„Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi warunkami umowy i zrób symulację raty kredytu przy różnych wysokościach oprocentowania. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać kredyt” – apeluje urząd. Aby samodzielnie obliczyć ratę kredytu i sporządzić harmonogram spłaty kredytu można skorzystać ze wskazówek zawartych w publikacji pt. „Ryzyko stopy procentowej dla klientów instytucji finansowych, czyli co trzeba wiedzieć korzystając z kredytów i depozytów”, która znajduje się na stronie knf.gov.pl

Urząd przypomina, że zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim i ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, bank powinien przedstawić kompleksowe informacje, w szczególności: rodzaj i wysokość oprocentowania, całkowitą kwotę kredytu, całkowitą kwotę do zapłaty oraz rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO) uwzględniającą wszystkie koszty.

„Pamiętaj! Przed zawarciem umowy dokładnie ją przeczytaj i zapoznaj się ze wszystkimi jej warunkami, szczególnie z: oprocentowaniem, w tym marżą dla kredytów oprocentowanych zmienną stopą procentową; prowizją i innymi kosztami dodatkowymi; warunkami wcześniejszej spłaty; warunkami zmiany oprocentowania na zmienne, po zakończeniu okresu stałego oprocentowania, w przypadku kredytów o okresowo stałym oprocentowaniu” – radzi UKNF i podkreśla, że nie zawsze niższe oprocentowanie oznacza korzystniejszy kredyt.

W komunikacie zaznaczono, że bank powinien poinformować o wszystkich czynnikach ryzyka związanych z udzielanym kredytem. W przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie o zmiennym oprocentowaniu, bank powinien zaprezentować symulacje kosztów kredytu dla różnych poziomów stopy referencyjnej, m.in. 3 proc., 5 proc. i 10 proc. oraz dla aktualnego oprocentowania kredytu powiększonego o 4 punkty procentowe.

Zgodnie z Rekomendacją T KNF, przy zawieraniu umowy o kredyt detaliczny bank powinien odebrać oświadczenie, że klient ma świadomość ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym. Zgodnie z Rekomendacją S zaciągając kredyt zabezpieczony hipotecznie oprocentowany zmienną stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową kredytobiorca będzie musiał podpisać oświadczenie, że został poinformowany przez bank o ponoszeniu ryzyka stopy procentowej oraz, że jest świadomy jego ponoszenia.

Zgodnie z Rekomendacją S banki w ofercie kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych dla klientów detalicznych powinny posiadać kredyty zabezpieczone hipotecznie oprocentowane stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową. Ponadto, banki powinny umożliwiać klientom zmianę formuły oprocentowania ze zmiennej stopy procentowej na stałą lub okresowo stałą stopę procentową – również w przypadku umów kredytowych zawartych przed wejściem w życie Rekomendacji S 2019 r.

„Pamiętaj! Wybierając ofertę dokładnie zapoznaj się z proponowanymi Ci warunkami: oferowanym stałym oprocentowaniem – w porównaniu ze stawkami rynkowymi dla analogicznych kredytów zmiennoprocentowych; sposobem przeliczenia oprocentowania przy przekształceniu w kredyt zmiennoprocentowy po zakończeniu okresu stałego oprocentowania – w przypadku kredytów o oprocentowaniu okresowo stałą stopą procentową; dodatkowymi kosztami, np. w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu” – podkreśla UKNF w komunikacie. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ drag/

Źródło:PAP

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.