Jeśli wybierając zawód ktoś chciałby kierować się wyłącznie wysokością wynagrodzenia, to jedną z sekcji, o których powinien zapomnieć, jest edukacja. Tu właśnie odnotowano w 2022 roku najniższy wzrost wynagrodzenia, jedynie o 5,9 proc. A w której sekcji wynagrodzenia są najwyższe?

Sekcje, w których zarabia się najwięcej – dane GUS

Jak czytamy w publikacji Głównego Urzędu Statystycznego „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r.”, w sektorze prywatnym najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wystąpiło w sekcji Informacja i komunikacja – 11380,59 zł.

Zawody, w których zarabia się najwięcej

Zgodnie z raportem GUS-u „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 r.” tak wyglądają najwyższe zarobki w ujęciu średnich grup zawodów:

 • Dyrektorzy generalni i zarządzający – 15838,29 zł,
 • Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych- 15147,11 zł
 • Specjaliści z dziedziny prawa – 10916,09 zł
 • Lekarze – 10909,24 zł
 • Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju – 10854,08 zł
 • Analitycy systemów komputerowych i programiści – 10504,38 zł
 • Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania – 10445,25 zł.

Wysokie zarobki a region

Patrząc na dane GUS-u nie trudno zaobserwować, że istotną dla zarobków kwestią jest nie tylko sekcja i konkretny zawód, ale także region. Dobrze ilustruje to przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w regionie warszawskim, które w 2022 roku wyniosło 8214,74 zł oraz w regionie warmińsko-mazurskim, gdzie zanotowano najniższą jego wartość – 5699,42 zł.

Zarobki a płeć

Region polski nie jest oczywiście jedynym czynnikiem, który wpływa na wysokość wynagrodzenia. Patrząc na dane GUS-u trzeba bowiem także wspomnieć o płci.

W raporcie dotyczącym struktury wynagrodzeń według zawodów, czytamy, że niezależnie od stażu pracy i sektora własności przeciętne wynagrodzenie kobiet jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn. I tak, w 2020 roku w sektorze prywatnym kobiety zarabiały o 12,9 proc. mniej za godzinę pracy od mężczyzn.

Co ciekawe, im wyższe średnie wynagrodzenie w danym sektorze, tym większa różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. I odwrotnie – im niższe wynagrodzenie, tym wynagrodzenia kobiet i mężczyzn są bardziej do siebie zbliżone.

Jak podaje GUS w październiku 2020 r. najwyższe wartości wskaźnika Gender Pay Gap odnotowano dla średnich grup zawodów:

 • Matematycy, aktuariusze i statystycy – 38,5%,
 • Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie – 36,5%,
 • Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności – 30,1%,
 • Pozostali robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy i pokrewni – 28,2%
 • Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy – 26,2%
 • Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych – 25,6%,
 • Robotnicy poligraficzni – 25,2%

Co ważne, najmniejsze różnice w wysokości wynagrodzenia przeciętnego według płci występują m.in. w sekcji działalności wspierającej, która należy do sekcji sfeminizowanych. Najbardziej sfeminizowane średnie grupy zawodów w Polsce to zaś: położne, sekretarki, opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli oraz pielęgniarki. Nie są to oczywiście zawody, w których zarabia się dużo.

Co jeszcze, poza płcią, warto mieć na uwadze myśląc o wysokim wynagrodzeniu? Jak czytamy we wspominanym już raporcie GUS-u dotyczącym struktury wynagrodzeń według zawodów, przeciętne wynagrodzenia miesięczne rosną wraz z wiekiem, poziomem wykształcenia, stażem pracy zatrudnionych, ale też wraz ze wzrostem wielkości zakładu pracy.

Kto zarabia w Polsce najwięcej?

Reasumując, dane wskazują na to, że najlepiej w Polsce zarabia dobrze wykształcony, mieszkający w Warszawie mężczyzna po 65 roku życia, pracujący w dużej firmie jako dyrektor generalny lub zarządzający, ewentualnie będący przedstawicielem władz publicznych.

Źródło danych: stat.gov.pl


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.