Nie ma warunków do obniżek stóp procentowych w br. przy wyjątkowo silnej gospodarce, a inflacja przekraczająca cel inflacyjny pozostanie w Polsce przez dłuższy czas, uważa członki Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Joanna Tyrowicz.

Wskazała, że momentum wzrostu cen nie wygasło i przy silnej gospodarce polskiej, jej dobrych perspektywach na przyszły rok oraz możliwości wzmocnienia popytu konsumpcyjnego transferami społecznymi zapowiedziała, że nie będzie głosować za obniżkami stóp procentowych w Polsce w tym roku, gdyby pojawiły się takie wnioski na posiedzeniu Rady.

„Z tym trendem spadkowym [inflacji] to jest tak, że rok temu o tej porze m/m, przyrosty inflacji były mniejsze niż są dzisiaj. To, że wydaje się, że inflacja jest w trendzie spadkowym, to odnosimy się do wysokiej bazy z zeszłego roku. Momentum to jak bardzo rosną ceny jeszcze nie wygasło w Polsce i w tym sensie jest jeszcze bardzo duże zagrożenie, że przez dłuższy czas zostaniemy w z inflacją przekraczający cel inflacyjny” – powiedziała Tyrowicz w TVN24.

Wskazała, że nie zamierza głosować za obniżkami stóp procentowych w tym roku.

„Mamy wyjątkowo silną gospodarkę, absolutnie nie ma w tej gospodarce znaków, że maleje zasadniczo popyt konsumpcyjny. Pewne dane miesięczne były negatywne, dane kwartalne, które przyszły w ub. tygodniu są super pozytywne [wynik PKB za I kw. br. -0,2% r/r; 3,9% kw/kw]. Mamy relatywnie wysoką presję na wzrost cen m/m, mamy bardzo dobre prognozy gospodarcze na 2024 r. nie ma miejsca w gospodarce na to, by powiedzieć, że inflacja 'sama sobie pójdzie’. Co więcej, utrzymują się zerwane łańcuchy wartości w handlu, jest duża presja dla wielu różnych produktów, by ceny podnosić” – powiedziała członkini Rady.

Podkreśliła, że nie ma warunków do luzowania polityki pieniężnej w sytuacji również luźnej polityki fiskalnej i transferów społecznych, które w przyszłym roku mogą skutkować wybuchem popytu konsumenckiego.

„Z tej perspektywy nie mamy komfortu prowadzenia polityki pieniężnej, a w szczególności luzowania polityki pieniężnej. W kontekście ogromnej poduszki oszczędności, którą zgromadziliśmy tylko dlatego, że martwiliśmy się, że będzie gorzej, a nie jest” – powiedziała Tyrowicz.

„Na całym świecie inflacja okazała się być znacznie bardziej uporczywa niż wcześniej zakładano. Komunikacja płynąca z amerykańskiego Fed i z EBC – stopy będą wysokie przez dłuższy czas, a jeśli nastąpi nie ulegający wątpliwości, utrzymujące się obniżanie inflacji, wtedy będziemy mówić o obniżkach. W Polsce obawiam się, że jest ta sama sytuacja” – podsumowała członki RPP.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) spadł o 0,2% r/r w I kw. 2023 r. wobec 2,3% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. W I kwartale 2023 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zwiększył się realnie o 3,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i pozostał na zbliżonym poziomie do notowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Konsensus rynkowy na I kw. wynosił 0,8% spadku niewyrównanym sezonowo.

GUS podał wcześniej, że inflacja konsumencka wyniosła 14,7% r/r w kwietniu br. (wobec 16,1% r/r w marcu).

(ISBnews)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.