Ponad 2 mld zł zysku miały łącznie w I kw. tego roku dwie największe instytucje finansowe na naszym rynku: kontrolowane przez państwo PKO BP i Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU).

Bank zarobił niemal 1,2 mld zł. Pierwsze trzy miesiące ubiegłego roku przyniosły tam pół miliarda dochodu. Poprawa to w największym stopniu efekt mniejszych rezerw. Przed rokiem ich saldo wyniosło prawie 500 mln zł na minusie, z czego ponad 200 mln zł wiązało się z pogorszeniem sytuacji w gospodarce w następstwie wybuchu pandemii. W I kw. tego roku saldo rezerw wyniosło niespełna 170 mln zł, a oczekiwania poprawy sytuacji makroekonomicznej pozwoliły na rozwiązanie rezerw na kwotę 55 mln zł.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.