W ekonomii wzrostu gospodarczego jedną z głównych ról gra postęp technologiczny – to ulepszenie procesu produkcji tak, by nakłady były wykorzystywane efektywniej. Poznanie więc, czym są innowacje oraz jak powstaje wiedza, może mieć istotny wpływ na przyspieszenie wzrostu gospodarczego.

Innowacje to szczególny rodzaj dóbr: z nowych idei i pomysłów możemy korzystać wszyscy naraz. Ekonomista Paul Romer pokazał, że to właśnie dlatego wspieranie procesu zdobywania wiedzy i wynajdywania technologii jest kluczowe dla wzrostu gospodarczego. Umożliwiają to m.in. komunikacja między naukowcami oraz dostęp do idei i pomysłów.

Ciekawe badania na ten temat przeprowadzili W. Walker Hanlon (Uniwersytet Północno-Zachodni), Stephan Heblich (Uniwersytet w Toronto), Ferdinando Monte (Uniwersytet Georgetown) oraz Martin B. Schmitz (Uniwersytet Vanderbilta), którzy przeanalizowali skutki obniżki w 1840 r. kosztów wysyłania listów w Wielkiej Brytanii.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.