W czwartek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która wprowadza wakacje kredytowe. Instrument pozwoli na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez 8 miesięcy: po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku i po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów przyszłego roku. Wakacje kredytowe będą przysługiwać kredytobiorcy w stosunku do tylko jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zachęcił kredytobiorców, którzy zdecydują się na skorzystanie z tego rozwiązania pomocowego, aby środki „zaoszczędzone” w trakcie wakacji kredytowych wykorzystać do zredukowania swojego zadłużenia, czyli nadpłacenia kredytu hipotecznego. „Obniży to wysokość przyszłych rat kredytu, czego efektem będzie zmniejszenie obciążeń budżetów domowych w przyszłości” – zauważył UKNF. Jak podkreślił w komunikacie UKNF, skorzystanie z wakacji kredytowych i zawieszenie rat spowoduje automatyczne wydłużenie okresu kredytowania.

Zgodnie z ustawą zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić, to opłaty ubezpieczeniowe. Wniosek o wakacje kredytowe będzie można złożyć w formie papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Ustawa zakłada też wzrost środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców przeznaczonych na dopłaty dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej. Banki mają do końca roku wpłacić na fundusz dodatkowo 1,4 mld zł. Z dopłat z funduszu mogą korzystać zarówno kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w walucie polskiej, jak i obcej.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.