Jedna z nich dotyczy modyfikacji ustawy o ofercie publicznej. Jak zadeklarowano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, chodzi o „poprawę instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, która w szczególności mają przynieść korzyści dla akcjonariuszy mniejszościowych, zwiększając ochronę ich interesów”.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.