Łączny wynik netto podmiotów wspartych w czasie pandemii subwencjami wyniósł w ub.r. 39,0 mld zł. Był o dwie trzecie wyższy niż w 2020 r. „Największą poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto (proporcja wyniku netto do przychodów – red.) odnotowano m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (z −8,4 proc. do 7,0 proc.), działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (z −14,5 proc. do −1,7 proc.) oraz w obsłudze rynku nieruchomości (z 3,1 proc. do 12,6 proc.)” – podsumował GUS.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.