Jak poinformowano, średnia wartość nowo udzielonej w kwietniu br. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 237 zł i była wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej rok temu w kwietniu o 3,9 proc.

W ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę o 41 proc. wyższą niż w kwietniu 2021 r. W ujęciu liczbowym wzrost wyniósł 30,7 proc.

40,4 proc. wartości nowo udzielonych pożyczek przyznano na kwoty powyżej 5 tys. zł. W ujęciu liczbowym stanowiły one 9 proc. sprzedaży – podano.

Najwięcej pożyczek udzielono do kwoty 1 tys. zł (47,7 proc. liczby udzielonego finansowania). W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 11,3-proc. udział w sprzedaży.

Najwyższe dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym w porównaniu z kwietniem 2021 r. odnotowano w przypadku pożyczek do 500 zł (+36 proc.). W ujęciu wartościowym najwyższą dynamiką charakteryzowały się pożyczki z przedziału powyżej 5 tys. zł (+47,3 proc.).

Miesiąc do miesiąca nastąpiły spadki zarówno liczby, jak i wartości udzielonych pożyczek – odpowiednio o 9,5 proc. i 4,7 proc.

Analiza opiera się na danych przekazywanych BIK przez instytucje pozabankowe. BIK szacuje, że posiada dane o więcej niż połowie rynku pożyczkowego.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.