„W lutym 2023 r., w porównaniu do lutego 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+2,7 proc.), jak i wartościowym (+0,7 proc.)” – przekazano w czwartkowej informacji BIK.

Dodano, że w ujęciu liczbowym banki przyznały o 25,8 proc. mniej kredytów inwestycyjnych oraz o 0,5 proc. mniej kredytów w rachunku bieżącym; z kolei o 3,4 proc. więcej kredytów obrotowych. „W ujęciu wartościowym ujemną dynamikę odnotowały kredyty inwestycyjne (-27,8 proc.). Natomiast niewielkie dodatnie dynamiki (+3,7 proc.) wystąpiły w kredytach obrotowych, a także w kredytach w rachunku bieżącym (+0,3 proc.)” – wskazano.

Zaznaczono, że w okresie styczeń – luty 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku banki udzieliły więcej o (+8,6 proc.) kredytów mikroprzedsiębiorcom i na kwotę wyższą o (+0,9 proc.). Zwrócono uwagę, że spada liczba (-26,3 proc.) i wartość (-19,8 proc.) udzielonych kredytów inwestycyjnych. „Wzrosty w aspekcie liczbowym i wartościowym dotyczą tylko kredytów obrotowych: odpowiednio (+6,7 proc.) oraz (+0,6 proc.). Kredyty w rachunku bieżącym odnotowały dodatnią dynamikę w liczbie udzielonych kredytów (+7,6 proc.), a spadki w wartości (-3,0 proc.)” – poinformowano.

Jak przekazano, na 12,6 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lutym br., 5,8 tys. zaciągnęły firmy usługowe (45,5 proc.) a 3,1 tys. handlowe (24,9 proc.). „Łącznie więc 70 proc. udzielonych w lutym 2023 r. kredytów przypada na te dwa sektory” – wskazano. Dodano, że z całkowitej kwoty 1,681 mld zł, banki udzieliły 624 mln zł (37,1 proc.) kredytów firmom z sektora usług oraz 460 mln zł (27,4 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową.

Finansowanie tych dwóch sektorów to w lutym 2023 r. 64,5 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom – podkreślono. „W lutym 2023 r. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania budownictwa (+8,4 proc.) oraz handlu (+2,7 proc.)” – stwierdzono. Dodano, że banki udzieliły mniej kredytów firmom produkcyjnym (-5,1 proc.). „W ujęciu wartościowym w lutym 2023 r. w porównaniu do lutego 2022 r. dodatnia dynamika dotyczyła tylko kredytów dla firm budowlanych (+28,5 proc.). W pozostałych trzech sektorach odnotowano ujemne dynamiki – najwyższe w handlu (-6,1 proc.)” – stwierdzono.

Jak zaznaczono, w okresie styczeń – luty 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. banki udzieliły o 8,6 proc. więcej kredytów na wartość wyższą o 0,9 proc. Dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich sektorów. Najwyższa dynamika dotyczyła firm budowlanych (+13,2 proc.). „W ujęciu wartościowym banki udzieliły o 23,8 proc. wyższą kwotę firmom budowlanym i o 9 proc. niższą firmom handlowym” – przekazano. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ mmu/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.