„W styczniu 2023 r., w porównaniu do stycznia 2022 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów ratalnych o (+67,6 proc.), kart kredytowych o (+36,8 proc.) oraz kredytów gotówkowych o (+12,3 proc.). Spadek o (-63,1 proc.) odnotowały kredyty mieszkaniowe” – przekazano w czwartkowej informacji BIK.

Dodano, że w ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały wyższą wartość limitów na kartach kredytowych (o 48,7 proc.), kredytów gotówkowych (o 15,0 proc.) oraz ratalnych (o 1,1 proc.). O 65,2 proc. spadła natomiast wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych.

Według głównego analityka Grupy BIK prof. Waldemara Rogowskiego, cytowanego w informacji zwrócił uwagę, że styczniowe dynamiki wzrostu w ujęciu liczbowym o 12,3 proc., a w wartościowym o 15,0 proc. potwierdzają dobrą koniunkturę na rynku kredytów gotówkowych. „Dla pełnej oceny sytuacji należy wziąć pod uwagę, że dynamiki w ujęciu wartościowym pokazujemy według sprzedaży nominalnej. Gdy jednak posłużymy się ujęciem realnym, uwzględniającym inflację, to dynamika wzrostu wartości kredytów gotówkowych wypada gorzej, a wręcz jest ujemna na poziomie ok. -2 proc.” – wyjaśnił.

Prof. Rogowski zwrócił uwagę, na kredyty zaciągane powyżej 50 tys. zł, „w których wystąpiły najwyższe dodatnie dynamiki wzrostu zarówno w ujęciu liczbowym (+20,5 proc.), jak i wartościowym (+23,7 proc.)”. Jak wyjaśnił, zjawisko to występowało w 2021 r., gdy najwyższa dodatnia dynamika wzrostów dotyczyła właśnie kredytów wysokokwotowych pow. 50 tys. zł. „Inaczej niż w roku ubiegłym, gdzie najwyższą dodatnią dynamiką charakteryzowały się kredyty niskokwotowe do 5 tys. zł” – wskazał.

Obecnie kredyty powyżej 50 tys. zł odpowiadają – jak dodał – za 12 proc. liczby udzielonych w styczniu br. kredytów gotówkowych i za 48 proc. łącznej wartości sprzedaży. „Na cały 2023 r. prognozujemy wartość akcji kredytowej na poziomie 65 mld zł” – wskazał prof. Rogowski.

Z kolei najwyższe dynamiki w ujęciu wartościowym, podobnie jak w roku ubiegłym, objęły kredyty ratalne do 1 tys. zł (+42,1 proc.) – wskazano. „Bardziej spektakularne odczyty w tym samym przedziale wystąpiły w ujęciu liczbowym, odnotowując wzrost o (+129,0 proc.)” – stwierdził ekspert. Zaznaczył, że podobnie jak w całym 2022 r. ujemną dynamikę odnotowały jedynie kredyty ratalne wysokokwotowe z przedziału powyżej 10 tys. zł. BIK prognozuje, że w 2023 r. banki udzielą kredytów ratalnych na łączną kwotę 18,5 mld zł.

Z danych BIK wynika, że średnia wartość zaciągniętego w styczniu br. kredytu gotówkowego wyniosła 21 tys. 39 zł – to wzrost o 2,4 proc. w stosunku do stycznia 2022 r. Natomiast średnia wartość kredytu ratalnego udzielonego w styczniu 2023 r. to 2352 zł i jest ona niższa niż w styczniu rok temu aż o 39,7 proc.

W styczniu br. w porównaniu ze styczniem 2022 r., na rynku kredytów mieszkaniowych BIK odnotował spadek zarówno liczby (-63,1 proc.) jak i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych (-65,2 proc.). Wskazano, że średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła w styczniu br. 329,17 tys. zł i była niższa w ujęciu rocznym o 5,7 proc.

„Miesięczna wartość kredytów mieszkaniowych w styczniu 2023 r. wyniosła 2,047 mld zł – to odczyt, który należy do najniższych od stycznia 2010 r.” – wskazał prof. Rogowski. Wartość akcji kredytowej w całym 2023 r. ekspert prognozuje na poziomie 28 mld zł.

Z danych BIK wynika, że w styczniu br. banki wydały 48,4 tys. kart kredytowych na łączną kwotę 421 mln zł przyznanych limitów. W ocenie prof. Rogowskiego odczyty BIK dotyczące kart kredytowych w styczniu 2023 r. są dodatnie – przyznano o 36,8 proc. więcej limitów kartowych, na wartość wyższą o 48,7 proc.wobec roku ubiegłego. Głównie jest to efekt niskiej bazy ze stycznia 2022 r. – podsumował ekspert. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ pad/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.