„Do 2 kwietnia 2023 roku podpisano z beneficjentami 102 362 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 585,4 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 350,2 mld zł, czyli 99,1% alokacji środków UE” – czytamy w komunikacie.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 2 kwietnia 2023 roku złożono 199 402 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 931,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 578,8 mld zł, tj. 163,9% alokacji funduszy UE na lata 2014-2020.

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 439,9 mld zł, w tym dofinansowanie UE 282,8 mld zł, co stanowi 80,1% alokacji” – czytamy także.

(ISBnews)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.