Regulacje określą też zasady utrzymywania finansowej stabilności emitentów kryptoaktywów oraz giełd, na których prowadzony jest obrót. Pojawią się dodatkowe mechanizmy mające na celu przeciwdziałanie manipulacjom rynkowym, praniu pieniędzy czy finansowaniu terroryzmu lub innych przestępczych aktywności.

Zaproponowano też, aby nadzór nad emisją nowych kryptowalut sprawował Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Zaś nad stablecoinami – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA).


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.