„Zakładamy, że cykl podwyżek stóp procentowych zostanie zakończony w III kwartale bieżącego roku z poziomem stopy referencyjnej 6,75%. Zakończenie cyklu podwyżek będzie pochodną w pierwszej kolejności osłabienia koniunktury w kraju i na najważniejszych rynkach eksportowych, w tym w Niemczech” – czytamy w „Kwartalnym raporcie makroekonomicznym. Sierpień 2022” banku.

Według ekonomistów, pogorszenie koniunktury, które uwidoczni się także w danych z rynku pracy, ograniczy ryzyko wystąpienia inflacyjnych efektów drugiej rundy.

Szok podażowy, zwłaszcza w miesiącach zimowych, może dodatkowo podbić inflację, tworząc presję na dalsze podwyżki stóp procentowych, podano także.

„Kanałem oddziaływania może być przecena złotego w warunkach awersji do ryzyka” – czytamy dalej.

W kierunku szybszych i bardziej zdecydowanych redukcji stóp procentowych może działać silniejsze osłabienie globalnej koniunktury na jesieni bieżącego roku.

Zdaniem ekonomistów BGK, euro/złoty ma szanse powrócić do poziomów z początku roku. Jednakże na wahania złotego będą wpływały informacje związane z dalszym przebiegiem wojny na Ukrainie oraz przyszłości środków z KPO.

RPP podwyższyła stopy procentowe po raz 10. z rzędu w lipcu br. o 50 pb, do 6,5% w przypadku głównej stopy referencyjnej.

(ISBnews)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.