Ponad 23,7 tys. zł dochodów podatkowych rocznie na jednego mieszkańca osiąga Kleszczów, najbogatsza gmina w Polsce, drugie miejsce dla Sulmierzyc z wynikiem bliskim 11,5 tys. zł. – podało Ministerstwo Finansów. Wskaźniki dla wszystkich JST posłużyły do wyliczenia przyszłorocznych subwencji i wpłat do budżetu od najbogatszych samorządów. Resort wskazał również, że wpływy z PIT i CIT samorządów sięgną prawie 99 mld zł.

Na przeciwległym biegunie znajdują się: gmina Dydnia, powiat kazimierski i woj. warmińsko-mazurskie. Gminy, w których dochody podatkowe na jednego mieszkańca są większe niż 150 proc. średniej, dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

W przypadku powiatów do wpłat zobowiązane są te samorządy, których tzw. wskaźnik P jest wyższy niż 110 proc. średniego dochodu podatkowego powiatów. Wpłat do budżetu na część regionalną subwencji ogólnej dla województw dokonują z kolei te regiony, w których dochody podatkowe są większe niż 125 proc. średniej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.