Ankietowani są pytani o to, jak ich zdaniem, będą się kształtować ceny w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Wskaźnik nie uwzględnia frakcji respondentów oczekujących wzrostu cen, ale wolniejszego niż obecnie postrzegany. Powstaje przez dodanie odsetka respondentów oczekujących szybszego wzrostu cen do podzielonego przez dwa odsetka osób oczekujących takiego samego wzrostu cen i odjęcie od tej sumy odsetka osób oczekujących spadku cen oraz połowy odsetka odpowiedzi wskazujących na stabilizację cen. Wskaźnik jest publikowany po odsezonowaniu.

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej publikuje co miesiąc zharmonizowany Wskaźnik Nastrojów Gospodarczych (Economic Sentiment Indicator – ESI) dla 27 państw UE, którego częścią jest wskaźnik oczekiwań inflacyjnych. W przypadku Polski oparty jest on na ankietach przeprowadzanych przez GfK Polonia w ciągu pierwszych 12 dni miesiąca, na próbie co najmniej 1.020 osób.

Wskaźnik nastrojów

Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator – ESI) w grudniu wzrósł do 90,2 pkt. z 89,3 pkt. w listopadzie – wynika z danych Komisji Europejskiej.

Wskaźnik koniunktury

Jak podaje KE, wskaźnik koniunktury w polskim przemyśle w grudniu wyniósł minus 19,7 pkt. wobec minus 21,2 pkt. w listopadzie.

Wskaźnik usług

Wskaźnik usług wyniósł minus 9,7 pkt. wobec minus 11,0 pkt.

Wskaźnik nastrojów w gospodarce

Wskaźnik nastrojów w gospodarce (Economic Sentiment Indicator – ESI) składa się ze wskazań dla przemysłu (40 proc.), usług (30 proc.), konsumentów (20 proc.), budownictwa i handlu detalicznego (po 5 proc.). Poziom 100 pkt. odpowiada długoterminowej średniej ESI (od 1990 r.).

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w Polsce w listopadzie wzrosła o 5,7 proc. rdr, po wzroście o 5,5 proc. rdr w październiku – podał Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła o 2,6 proc.

Dane roczne zostały skorygowane o liczbę dni roboczych, zaś dane miesięczne są ponadto odsezonowane.

Dane Eurostatu obejmują także najmniejsze firmy, zatrudniające poniżej 10 pracowników, czyli w tym przypadku małe, rodzinne sklepy, ale z kolei nie obejmują sprzedaży samochodów

(PAP Biznes)

map/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.