Wspólne konto przez internet założyć można w zaskakująco niewielu bankach
Wspólne konto przez internet założyć można w zaskakująco niewielu bankach
fot. simon jhuan / / Shutterstock

Każdy bank oferuje możliwość
otwarcia konta wspólnego. Instytucje finansowe nie stawiają też wymagań
dotyczących pokrewieństwa pary otwierającej wspólny rachunek. Jednak żeby
otworzyć konto wspólne, w większości przypadków trzeba będzie pofatygować się do oddziału. Tylko dwa
banki pozwalają przeprowadzić taką operacją online.

Posiadanie wspólnego konta ma
wiele zalet. Przede wszystkim użytkownicy mają pełny wgląd w swoje finanse, co
pozwala im lepiej zapanować nad domowym budżetem. Pozwala też lepiej planować
wydatki, zarządzać oszczędnościami czy kredytami. Nie bez znaczenia jest także
w takiej sytuacji budowanie zaufania w związku. Oczywiście takie rozwiązanie
nie jest pozbawione wad. Chodzi o sytuacje, w których jeden z partnerów ma
lekką rękę do wydawania pieniędzy lub zachodzi konieczność podjęcia
odpowiedzialności za długi współposiadacza. Problemy mogą pojawić się także w
przypadku konfliktów czy rozwodu. Nie wspominając o technicznych aspektach: gdy
dojdzie do awarii w banku, partnerzy są odcięci od pieniędzy (z reguły na
krótko), a gdy jedna osoba chce kupić prezent niespodziankę – musi się nakombinować, by
ukryć wydatek ze wspólnego konta. Niemniej zakładając optymistycznie, że
finanse obu partnerów są względnie poukładane, można przyjąć, że konto wspólne
to wygodne rozwiązanie.

Konto wspólne online – w których
bankach?

Jak się jednak okazuje, by
założyć wspólny rachunek w większości przypadków konieczne będzie wizyta w
oddziale banku. Z sondy, którą przeprowadziliśmy w bankach, wynika bowiem, że
tylko dwie instytucje pozwalają założyć rachunek przez bankowość internetową.
Taki proces jest możliwy w PKO Banku Polskim i mBanku. W pierwszym wyboru typu konta dokonujemy już na początkowym etapie
składania wniosku – przy wnioskowaniu o konto należy zaznaczyć opcje „konto
wspólne” i wybrać dwie karty debetowe. Koszt konta wspólnego jest taki sam jak
indywidualnego – opłata pobierana jest od konta, a nie od liczby użytkowników.

W mBanku też można założyć konto
wspólne przez internet, ale pod warunkiem, że już jedno konto wspólne
posiadamy. Jest też druga ścieżka – jeśli klient banku
posiada już rachunek w mBanku, może online dopisać do niego
współposiadacza. Druga osoba nie musi mieć przy tym wcześniejszych relacji z
bankiem. Podobny proces dostępny jest też w Banku Pekao (dopisanie drugiej
osoby).

W pozostałych instytucjach
konieczne będzie odwiedzenie placówki. Wbrew pozorom nie zawsze będzie to
jednak mniej korzystne rozwiązanie. Do podpisania umowy online niezbędna będzie
wizyta kuriera, więc proces aktywacji rachunku może potrwać kilka dni, z kolei
w oddziale bankowym wspólny rachunek możemy otworzyć od ręki. Do podpisania
umowy wystarczy, by każdy z współposiadaczy rachunku posiadał dokument
tożsamości. Warto zaznaczyć, że osoby te nie muszą być ze sobą spokrewnione.

10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Dostałeś odmową decyzję o przyznaniu kredytu?
Bank zaproponował niższą kwotę finansowania?

Wygląda na to, że masz niewystarczającą zdolność kredytową.
Głowa do góry! Często można ją poprawić.

Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected]

Jak działa konto wspólne?

Z technicznego punktu widzenia
konto wspólne niewiele różni się od rachunku indywidualnego. Obowiązuje jedna
opłata za prowadzenie ROR. Wyjątkiem może być dodatkowa opata za drugą kartę do
rachunku. Jeśli bank stosuje opłatę warunkową za konto, np. wpływ określonej
kwoty w zamian za zwolnienie z opłaty, to jest to taka sama kwota jak w
przypadku konta dla jednej osoby. Współposiadacze rachunku mogą też korzystać z
kanałów elektronicznych – bankowości internetowej i mobilnej (mają osobne
loginy i hasła). Mają też do dyspozycji płatności mobilne (o ile bank je
oferuje), m.in. Apple Pay, Google Pay czy Blika.

Jak wspomnieliśmy wyżej,
posiadaczami wspólnego konta nie muszą być osoby spokrewnione. Oznacza to, że taki  rachunek może założyć para, która nie ma sformalizowanego związku,
przyjaciele czy chociażby ojciec z dorosłym dzieckiem, pod warunkiem że obie
osoby mają pełną zdolność do czynności prawnych. Muszą też posiadać ten sam
status dewizowy i ten sam kraj rezydencji podatkowej. Współwłaścicielem nie
mogą być natomiast osoby małoletnie czy ubezwłasnowolnione.

Posiadacze konta wspólnego mogą
nim dysponować bez żadnych ograniczeń. Oznacza to m.in., że każda z osób
ma pełen dostęp do wszystkich pieniędzy zgromadzonych na rachunku. Jednocześnie
wspólnie odpowiadają za wszystkie dyspozycje wydane do konta. Wyjątek stanowi
sytuacja, w której otwieramy limit kredytowy w rachunku. Bank musi mieć zgodę
obu współposiadaczy, by zrealizować taką dyspozycję, limitu kredytowego nie
otworzy więc na własną rękę jeden ze współwłaścicieli rachunku. Zgoda obu stron
jest ponadto wymagana, jeśli chcemy przekształcić konto wspólne w rachunek
indywidualny. Jeśli takiej zgody nie ma, pozostaje wypowiedzenie umowy o ROR.
Wówczas trzeba jednak uregulować wszystkie zaległości kredytowe (spłacić limit
odnawialny).

Konto wspólne a komornik

Na wstępie założyliśmy, że
finanse obu współposiadaczy są poukładane. Co jednak w sytuacji, gdy ze względu
na długi może dojść do zajęcia komorniczego? Rachunek może zostać częściowo
zajęty, nawet jeśli postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przeciwko jednemu
ze współposiadaczy wspólnego rachunku bankowego. Jeśli umowa o prowadzenie
rachunku nie określa tego inaczej, przyjmuje się, że współposiadacze dzielą się
po połowie środkami na koncie. Wówczas komornik może zająć część należącą do
dłużnika.

Śmierć współposiadacza rachunku

W przypadku śmierci jednego ze
współposiadaczy rachunku banki prowadzą różną politykę. W zależności od
instytucji rachunek może być nadal prowadzony jako konto wspólne, konieczne
może być przekształcenie rachunku na indywidualny i zablokowanie połowy środków
na rachunku technicznym lub rozwiązanie umowy i wypłacenie połowy udziałów.
Blokada środków następuje, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia
postępowania spadkowego. Jednak w sytuacji, gdy konto jest prowadzone przez
małżonków, taka blokada nie jest zazwyczaj konieczna, bo pieniądze dziedziczy
drugi za współmałżonków. Szczegóły na temat postępowania banku w przypadku
śmierci jednego ze współposiadaczy znajdziemy w regulaminach każdej z
instytucji. 

Źródło:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.