Klasyczny teoretyczny model gospodarki otwartej przewiduje wiele zjawisk, których dane nie potwierdzają. Sprzeczności te są przebadane i często nawet mają nazwy, pochodzące zazwyczaj od nazwisk badaczy, którzy jako pierwsi je udokumentowali. Przykładem jest paradoks Lucasa, który dotyczy kierunku przepływów. Otóż często, wbrew przewidywaniom modelowym, kapitał płynie do krajów rozwiniętych, a nie rozwijających się, gdzie w teorii zwrot z inwestycji powinien być większy. Innym, nieco bardziej technicznym, ale nie mniej ważnym problemem, jest wielkość przewidywanych przepływów. Jak w swoim badaniu pokazał Jacek Rothert (GRAPE) z danych wynika, że kapitału między gospodarkami przepływa nawet 10 razy mniej, niż przewiduje klasyczny model teoretyczny.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.