Wojciech Boczoń2023-05-15 06:00analityk Bankier.pl

publikacja
2023-05-15 06:00

Polacy pobili kolejny karciany
rekord. NBP podaje, że udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie
płatności bezgotówkowych w terminalach POS w IV kwartale 2022 r. osiągnął historycznie
najwyższy poziom – 99,5 proc. Oznacza to, że w sklepach płacimy już praktycznie
wyłącznie zbliżeniowo.

Zbliżone, zapłacone. Polacy płacą już niemal wyłącznie bezstykowo
Zbliżone, zapłacone. Polacy płacą już niemal wyłącznie bezstykowo
fot. ronstik / / Shutterstock

Co kwartał na łamach Bankier.pl
analizujemy nowe dane NBP o kartach płatniczych. Dla osób interesujących się
tematem jest tam sporo ciekawostek na temat zwyczajów płatniczych Polaków.
Jedną z nich jest wspomniana wyżej informacja o kartach zbliżeniowych. Jak się
okazuje, w IV kwartale 2022 r. (to 
najnowsze dostępne dane) Polacy płacili w terminalach POS niemal
wyłącznie zbliżeniowo.

Transakcje bezstykowe odpowiadały
bowiem za 99,5 proc. wszystkich płatności kartami w POS. Także pod względem
wartości transakcji jest się czym pochwalić. Udział transakcji zbliżeniowych w
całości obrotów bezgotówkowych przeprowadzanych kartami płatniczymi w analizowanym
okresie wyniósł rekordowe 96,2 proc. Dla porównania kwartał wcześniej wartości
te wynosiły odpowiednio 98,8 proc. i 95,4 proc.

Reklama

2 miliardy transakcji
zbliżeniowych

Spójrzmy na wartości nominalne. W
IV kwartale 2022 r. dokonano w Polsce 2,0 mld transakcji zbliżeniowych. W
porównaniu z III kwartałem 2022 r. liczba takich transakcji zmniejszyła się o
62,5 mln. Ich wartość wyniosła 130,3 mld zł i była większa o 4,3 mld zł (tj. o
3,4 proc.) w porównaniu z III kwartałem 2022 r. Jak podaje NBP, średnia wartość
pojedynczej transakcji wyniosła 65,4 zł i była większa o 6,6 proc. niż w
poprzedzającym kwartale.

Z raportu NBP wynika, że na
koniec ubiegłego roku mieliśmy w portfelach ogółem 44,5 mln kart płatniczych, czyli
więcej o 468 tys. niż na koniec września 2022 r. W IV kwartale 2022 r. liczba
kart zwiększyła się o 1,1 proc. Nie wszystkie karty są jednak aktywne. Bank
centralny podaje, że aktywnych kart było tylko 31,1 mln, co stanowiło 72,1
proc. wszystkich wyemitowanych kart płatniczych. W IV kwartale 2022 r. liczba
kart aktywnych zwiększyła się o 395 tys., tj. o 1,2 proc. Za kartę aktywną
uważa się kartę, którą dokonano co najmniej jednej transakcji gotówkowej bądź
bezgotówkowej w danym kwartale.

Bank centralny pisze, że na
koniec 2022 r. przeważającą pozycję na polskim rynku, jeśli chodzi o
organizacje płatnicze, z logo których są wydawane karty płatnicze, nadal
utrzymywała organizacja Visa. Do tej organizacji należało 52,9 proc. wydanych w
Polsce kart płatniczych (jej udział spadł o 0,4 punkt procentowego w porównaniu
z końcem września), natomiast drugie miejsce – z 46,9 proc. udziałem  rynku – zajmowała organizacja Mastercard.
Udział pozostałych kart, w tym głównie kart własnych banków, na koniec 2022 r.
wyniósł zaledwie 0,2 proc.

Średnia wartość transakcji kartą
to 123 zł

W IV kwartale 2022 r. karta
płatnicza posłużyła klientom średnio 53 razy do realizacji transakcji zarówno
gotówkowych, jak i bezgotówkowych (w kwartale poprzedzającym 55). Natomiast wartość
pojedynczej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej wynosiła średnio
123 zł (w kwartale poprzedzającym 118 zł), co oznacza wzrost o 3,9 proc.

W czwartym kwartale 2022 roku za
pomocą kart wykonaliśmy 2,34 mld transakcji. Jest to spadek w porównaniu do
kwartału poprzedzającego, gdy transakcji było 2,43 mld. Jednak mimo niższej
liczby transakcji, ich wartość utrzymała się na wysokim poziomie – blisko 288
mld zł (podobnie jak kwartał wcześniej). Zdecydowana większość transakcji
kartami to płatności w sklepach – wykonaliśmy ich 2,2 mld na łączną kwotę 164
mld zł. Pozostałe, czyli 132 mln, to transakcje gotówkowe (m.in. wypłaty z
bankomatów). Łączna kwota takich transakcji wyniosła 124 mld zł.

Więcej terminali POS, mniej
bankomatów

Z raportu wynika ponadto, że na
koniec roku w Polsce działało 1,22 mln terminali POS. Wszystkie urządzenia
akceptowały już płatności zbliżeniowe i mobilne. O ile liczba terminali POS
systematycznie rośnie, to ubywa bankomatów, w których można wypłacać gotówkę. Na
koniec 2022 roku na rynku działało 21 310 bankomatów. W porównaniu do
rekordowego 2017 roku jest to spadek o blisko 2700 urządzeń.

Źródło:


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.