Główną składową stanowi wzrost finansowania wynagrodzenia pracowników medycznych – te stanowią niemal 70 proc. nakładów.

Z analizy przeprowadzonej przez Federację Przedsiębiorców Polskich, która od dłuższego czasu monitoruje dynamikę wydatków na zdrowie, wynika, że zapasów nie ma. Wręcz odwrotnie, w 2024 r. po raz pierwszy od lat budżet państwa dopłaci tak dużo do zdrowia, by tym samym wypełnić ustawowo zagwarantowane 6,2 proc. PKB na ten cel. Jednak nie musi się to przełożyć na zwiększenie liczby świadczeń, co mogłoby docelowo skrócić kolejki.

Rok do roku rośnie udział wydatków na wynagrodzenia pracowników. – W skumulowanym wzroście nakładów na zdrowie między 2018 r. a 2024 r., który wyniósł ponad 100 mld zł – 69,4 mld zł zostało przeznaczone na pensje.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.