„Trwają pace nad uruchomieniem ważnych programów strategicznych w naszym kraju. Konieczne jest dostrzeżenie, że sektor bankowy wymaga niewielkich, ale ważnych interwencji, aby mógł brać udział w realizacji tych programów” – powiedział we wtorek Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w Senacie.

Pietraszkiewicz przedstawił postulaty Związku Banków Polskich.

„Po pierwsze, proponujemy, by z podatku bankowego zwolnić nowo udzielone kredyty inwestycyjne. Po drugie, proponujemy, aby do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć rezerwy i odpisy utworzone na kredyty, które zostały udzielone po 15 marca 2020 r., czyli na projekty covidowe. Po trzecie, proponujemy rozważenie obniżenia wagi ryzyka do 50 proc. dla ekspozycji zabezpieczonej hipoteką na nieruchomościach komercyjnych, w tym dla kredytów finansujących inwestycje zgodne z programem +Europejski Zielony Ład+. Po czwarte, proponujemy zwolnienie tych kredytów z podatku bankowego” – powiedział prezes ZBP.

Banki chciałyby także ulgi w składkach na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

„Proponujemy zamrożenie składki na BFG na okres kolejnych lat na poziomie z roku 2021, przy jednoczesnym przekazaniu połowy pobranego podatku bankowego na zasilenie tego funduszu” – powiedział Pietraszkiewicz.

Postulaty ZBP dotyczyły także banków spółdzielczych. Związek chciałby, aby bankom spółdzielczym zrekompensować straty, jakie ponoszą z tytułu obsługi kredytów preferencyjnych udzielonych w ostatnich latach. Według Pietraszkiewicza, ze względu na powiązanie tych kredytów ze stopami banku centralnego przynoszą one straty ok. 165 instytucjom spółdzielczym, które zajmują się ich obsługą. ZBP chciałby także, aby pojawiła się możliwość zabezpieczania kredytów udzielanych rolnikom na ziemi rolnej lub sprzęcie rolniczym.

„W 2020 r. spadek kredytów udzielanych w rolnictwie wyniósł ok. 33 proc. Sądziłem, że w tym roku sytuacja się poprawi, tymczasem obserwujemy dalsze spadki, nawet w stosunku do roku ubiegłego” – powiedział prezes ZBP.

Jak uzasadniał, bez zmian w podatku bankowym sektor bankowy w Polsce nie będzie w stanie brać udziału w finansowaniu gospodarki, bo zabraknie mu kapitałów. Według niego dla zwiększenia poziomu inwestycji w kraju potrzeba wzrostu akcji kredytowej o ok. 350 mld zł w trzy lata, czyli o 115 mld zł rocznie.

„Dla wsparcia inwestycji na kwotę 115 mld zł rocznie banki potrzebują zwiększenia kapitałów o 20 mld zł co roku. Te 20 mld zł to kwota 1,5 razy większa niż ubiegłoroczny zysk sektora bankowego” – powiedział prezes ZBP.

Dodał także, że ze względu na niski zwrot z kapitału banki nie mogą liczyć na uzyskanie wsparcia inwestorów.

„Jeśli idzie o efektywną stawkę opodatkowania, to dla banków wynosi ona 45 proc. Inne sektory gospodarki mają znacznie niższe stawki opodatkowania” – powiedział Pietraszkiewicz.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.