Wojciech Boczoń2023-01-19 06:00analityk Bankier.pl

publikacja
2023-01-19 06:00

Komisja Nadzoru Finansowego
podała nowe dane na temat zatrudnienia w bankowości. Wygląda na to, że trend
spadkowy w zatrudnieniu powoli hamuje. Na koniec listopada w bankach pracowało
ponad 143 tys. osób – niemal tyle samo, co rok wcześniej. Zatrudnienie rośnie w
centralach, ale ubywa pracy w oddziałach. Placówek jest też coraz mniej.

Zwolnienia w bankach wyhamowały. Ale placówek wciąż ubywa
Zwolnienia w bankach wyhamowały. Ale placówek wciąż ubywa
fot. Master1305 / / Shutterstock

Jeśli porównamy dane o
zatrudnieniu z listopada 2021 r. i 2022 r., to okaże się, że liczba pracowników
sektora bankowego istotnie się nie zmieniła – wynosi około 143 tys. osób. To
spora zmiana w stosunku do publikowanych wcześniej danych. Na przykład dane z
lat 2020-21 wskazują na spadek o ponad 6 tys. osób, a z lat 2019-2020 o 7,5
tys. A jeśli spojrzymy wstecz o dekadę, to łącznie zatrudnienie w bankowości
spadło o około 40 tys. osób.

Wyraźnie krystalizuje się też
inny trend. Przybywa zatrudnionych w centralach banków, a ubywa w placówkach. W
ciągu roku w centralach przybyło 2,9 tys. pracowników, podczas gdy tyle samo
odeszło z placówek. Uogólniając, można więc powiedzieć, że bank przesuwają
swoje zasoby z sieci naziemnej do central. I w sumie nie powinno to dziwić, bo
placówek cały czas ubywa – w ciągu ostatniego roku z mapy Polski zniknęło 585
oddziałów bankowych.

Banki likwidują placówki

Sprawdziliśmy, które banki o
profilu uniwersalnym zamknęły najwięcej placówek (własnych, nie licząc
franczyzy). Z danych na koniec III kwartału 2022 r. wynika, że najwięcej
oddziałów zamknął Santander Bank Polska (-55), na drugim miejscu znalazł się
Bank Pekao (-43), na kolejnym Getin Bank czyli obecnie VeloBank (-35). Bank
Millennium zamknął 34 oddziały, BNP Paribas – 29, ING Bank Śląski – 25, a PKO BP
– 19. Jedynie BOŚ pochwalił się, że ma o 8 placówek więcej niż przed rokiem. Z
kolei na koniec września 2022 r. największą siecią oddziałów własnych
dysponował PKO Bank Polski. Miał ich 970. Na drugim miejscu pod tym względem
znalazł się Bank Pekao z liczbą 532 oddziałów, a na kolejnym Bank Millennium,
który miał 409 placówek.

Jeśli spojrzymy na dane Banku
Światowego, to wyraźnie widoczny jest trend zmniejszania liczby oddziałów. Jak
wynika ze statystyk, na koniec 2021 r. (to najnowsze dostępne dane), banki w
Polsce dysponowały 23 placówkami w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych
mieszkańców. Tymczasem dekadę temu wskaźnik ten wynosił 34 placówki. W
Niemczech wskaźnik ten spadł do poziomu 9,4 placówki, w Czechach do 17,3, a we
Francji do 33,3 (z 39 przed dekadą).

Rośnie bankowość cyfrowa

Placówek bankowych ubywa z kilku
powodów. Przede wszystkim dochodzi do zmiany pokoleniowej klientów. Na rynek
wchodzą młodzi, którzy chętniej korzystają z kanałów cyfrowych niż z placówek.
Potwierdzają to zbierane przez nas dane. Z bankowości mobilnej (czyli w
smartfonach) korzysta już ponad 20 mln klientów banków, a czego połowa
deklaruje że jest „mobile only”. Terminem tym bankowcy określają klientów,
którzy obsługują swoje finanse wyłącznie w telefonach i nie logują się już do
komputerów (i bankowości internetowej).

Ale w tej grupie są nie tylko
młodzi. Paradoksalnie w cyfryzacji usług pomogła pandemia COVID-19. Mówi się,
że zachęciła ona nieprzekonanych do korzystania z usług cyfrowych – pamiętajmy,
że placówki bankowe ograniczyły wówczas swoją dostępność. Z raportu Deloitte
wynika, że w tym okresie polskie banki powiększyły swoją przewagę zarówno w
bankowości internetowej jak i mobilnej o 6 pp., podczas gdy średnia w przypadku
banków na świecie wyniosła 5 pp.

Nie bez wpływu na sieć placówek
są dodatkowe obciążenia nakładane na sektor i zmniejszająca się rentowność
banków. Sytuacji nie sprzyjało też środowisko niskich stóp procentowych w
przeszłości. I w końcu – konsolidacja sektora i zmniejszająca się liczba
banków. Warto przypomnieć, że w 2010 r. na rynku działało 49 banków
komercyjnych, a obecnie (stan na 2021 r.) jest ich 30. Banków spółdzielczych
było 576, a teraz jest 511. Każdej fuzji towarzyszyły zwolnienia i
optymalizacja sieci oddziałów.

Źródło:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.