Przedstawiciele nowej partii Republikanie zaproponowali wprowadzenie zwolnienia z PIT dla rodzin, mających czworo i więcej dzieci.

„Wprowadzenie takiego rozwiązania jest możliwe. Jego koszt wynosiłby ok. 250 mln zł rocznie” – dowiedział się PAP w źródle zbliżonym do Ministerstwa Finansów.

Nie ma jeszcze szczegółów, ale rozmówca PAP nie wykluczył, że można by zastosować zapis podobny jak obecnie przy uldze na dzieci. Obecny zapis mówi, że za czwarte oraz kolejne dzieci przysługuje odliczenie od podatku w wysokości po 2700 zł.

„Nowy zapis brzmiałby tak, że w przypadku posiadania czwórki i więcej dzieci zwrotowi podlega cały wpłacony PIT. Ten zwrot pojawiałby się przy rozliczeniu podatku za cały rok, tak jak to jest obecnie w przypadku istniejącej ulgi na dzieci” – powiedział rozmówca MF.

Nie wiadomo, czy nowe odliczenie limitowane byłoby wysokością dochodu.

Obecnie obowiązująca ulga na dzieci pozwala na odliczenie 1112,04 zł rocznie na pierwsze oraz drugie dziecko, na trzeci odliczenie wynosi już 2 000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne – 2 700 zł. Jednak aby rodzice jednego dziecka mogli dokonać odliczenia, nie mogą zarabiać więcej niż 112 tys. zł, jeśli są w związku małżeńskim, albo 56 tys. zł, jeśli wychowują dziecko samotnie.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.