Bankowcy liczą na sprzyjającą sytuację w gospodarce. Z projekcji przedstawionej w poniedziałek przez Millennium wynika, że w latach 2020–2025 średni wzrost gospodarczy w Polsce będzie wynosił 4,2 proc. rocznie, wobec 2,9 proc. w całym regionie Europy Środkowo wschodniej. Bezrobocie u nas będzie wynosić ok. 3 proc., gdy w krajach Unii Europejskiej będzie 2,5-krotnie wyższe. Na korzyść działać będzie również napływ pieniędzy z Unii, a także fakt, że naszemu rynkowi wciąż daleko do średniej unijnej pod względem proporcji hipotek czy produktów inwestycyjnych do produktu krajowego brutto.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.