Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła w 2023 r. w pierwszej instancji kary o wartości 31,4 mln zł – wynika z podsumowania DGP na podstawie informacji dostępnych w serwisie internetowym nadzoru. Było to o ponad połowę mniej niż rok wcześniej, gdy suma sięgnęła 70 mln zł.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie segmenty rynku finansowego mogły liczyć na łagodniejsze traktowanie. Większe sankcje dotknęły rynek kapitałowy. Wzrost wartości kar dotyczy zwłaszcza funduszy inwestycyjnych (w sumie w ubiegłym roku zostało ukaranych siedem towarzystw funduszy). Tu w 2023 r. chodzi o kwotę sięgającą 11 mln zł wobec 1,5 mln zł rok wcześniej. Największa kara nałożona w 2023 r. przez nadzór dotyczyła Rockbridge TFI. Wyniosła 4,4 mln zł. Jak wynika z komunikatu opublikowanego po decyzji o sankcji, chodziło o „obciążanie Alter Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multistrategia kosztami wynagrodzenia za zarządzanie, pobieranego od aktywów funduszu ulokowanych w certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge”.

KNF argumentowała, że TFI „nie może pobierać wynagrodzenia ani obciążać funduszu kosztami związanymi z lokowaniem aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to towarzystwo”. Wskazano, że maksymalna kara w tym przypadku mogła wynieść 5 mln zł.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.