Na początku 2022 r. wygasają sześcioletnie kadencje większości członków Rady Polityki Pieniężnej.

Szef senackiej komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina (KO) powiedział PAP, że do 23 grudnia senatorowie mają czas na zgłoszenie swoich kandydatów na dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej; każda z kandydatur musi uzyskać przynajmniej siedem podpisów.

Gronkiewicz-Waltz była pytana w TVN24 o kandydowanie do Rady Polityki Pieniężnej – jak mówił prowadzący – „umeblowanej przez PiS”.

„Ja przede wszystkim zgłaszam swoją gotowość; czy będę członkiem Rady Polityki Pieniężnej, zależy w głównej mierze od Senatu i decydentów. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że kiedy jest 10 członków (dziewięciu i przewodniczący-PAP), to wystarczy żeby 6 było innego zdania niż prezes i przegłosują wtedy nawet prezesa”.

Na uwagę reportera, że tych sześciu, trudno będzie na razie znaleźć odparła, że „trzech widać na horyzoncie, bo oni jednak przyznali się, że za późno zdecydowali o podwyższeniu stóp procentowych”.

Art. 227 Konstytucji stanowi, że w skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą Prezes Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący oraz osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów, powoływane na 6 lat, w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejm i Senat.

Ustawa o Narodowym Banku Polskim doprecyzowuje, że w NBP zasiada 9 członków, a każdy z nich funkcję członka Rady można pełnić tylko jedną kadencję. Wskazuje, że powołanie nowych członków Rady powinno nastąpić najpóźniej do dnia wygaśnięcia kadencji poprzednich.

W okresie kadencji członek Rady nie może zajmować żadnych innych stanowisk i podejmować działalności zarobkowej lub publicznej poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską, a za zgodą Rady wyrażoną w drodze uchwały (bez udziału zainteresowanego) – dopuszczalna jest działalność w organizacjach międzynarodowych. Członek Rady będący członkiem partii politycznej lub związku zawodowego obowiązany jest na okres kadencji w Radzie zawiesić działalność w tej partii lub w tym związku. (PAP)

autorka: Olga Łozińska

oloz/ drag/


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.