Dziś ma się zakończyć przenoszenie danych 270 tys. klientów Idea Banku do systemów Pekao. Działalność tego pierwszego została z początkiem roku przeniesiona do drugiego w ramach przymusowej restrukturyzacji. To procedura prowadzona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, która ma zapobiec upadłości słabego banku i wypłacie depozytów gwarantowanych. Pekao przejął ponad 14 mld zł zobowiązań Idei. Kwota przejętych aktywów była mniejsza, więc w ramach wyrównania dostał 193 mln zł dotacji z BFG. DGP poznał wyniki Idea Banku zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2020 r.

Mało aktywów, dużo rezerw


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.