Teraz po raz pierwszy od 2019 r. znalazły się minimalnie powyżej zera. Wzrost rentowności oznacza spadek cen papierów dłużnych.

Rośnie także dochodowość obligacji innych państw. Polskie 10-latki mają rentowność przekraczającą 4 proc. Główny powód powstania nowego trendu na światowym rynku długu to wysoka inflacja w skali globalnej, co przekłada się na oczekiwania podwyżek stóp procentowych ze strony banków centralnych. Amerykańska Rezerwa Federalna na pierwszą podwyżkę może się zdecydować jeszcze w tym kwartale. Europejski Bank Centralny był dotychczas ostrożniejszy w zapowiedziach zaostrzania polityki pieniężnej. Presję na niego nakłada jednak 5-proc. inflacja, najwyższa od startu unii walutowej w 1999 r. ©℗


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.