– W tej chwili nie ma konieczności natychmiastowej nowelizacji budżetu mimo, iż mamy sytuację ekstraordynaryjną z uwagi na to co się dzieje za naszą wschodnią granicą – stwierdził Sebastian Skuza.

– Na pierwsze trzy miesiące fundusz pomocy Ukrainie został stworzony na wzorze funduszu przeciwdziałania covid. On jest zasilany również częściowo z budżetu państwa, ale to w ramach zidentyfikowanych jakichś oszczędności na rezerwach, czy funduszach. Myślę, że warto poczekać na rozwój sytuacji do połowy roku – powiedział wiceminister finansów. Dodał, że trzeba również czekać na ostateczną wersję Polskiego Ładu 2.0, która obniży dochody podatkowe budżetu państwa. Dopiero wtedy będzie więcej danych, jak kształtują się obecne dochody budżetowe i wydatkowe.

Z rozmowy dowiesz się też m.in, o tym:

  • czy w tym roku będą jeszcze dodatkowe waloryzacje wynagrodzeń w sferze budżetowej?
  • jak wygląda wykonanie tegorocznego budżetu?
  • jaki będzie koszt dla budżetu obniżenia podatku dochodowego?
  • jaki wpływ na budżet będą miały koszty utrzymania uchodźców z Ukrainy w Polsce?


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.