„W zależności od ostatecznego kształtu przyjętych rozwiązań i skali ograniczeń przyjętych przez ustawodawcę w toku procesu legislacyjnego może się okazać, że część potencjalnych kredytobiorców będzie generować ryzyko kosztów, które nie będą możliwe do sfinansowania przez kredytodawcę” – ocenia Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. To „czapa” systemu, w skład którego wchodzi ponad 20 SKOK-ów. W ten sposób Kasa Krajowa odnosi się do nowego projektu „przepisów antylichwiarskich” forsowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

„Lichwiarskie pożyczki, żerujące na biedzie i ludzkich dramatach, a często też na łatwowierności osób starszych lub niedołężnych, pozostają bulwersującym problemem społecznym, szczególnie w dobie pandemii COVID-19” – uzasadnia swój projekt resort.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.