To prawda, w prasie było całkiem sporo artykułów opowiadających anegdotyczne historie o podwyżkach, co spowodowało negatywne wrażenie wzrostu cen spowodowanego wprowadzeniem euro. Jednak gdy pojawiły się wstępne oficjalne dane dotyczące inflacji, zaczęło to zanikać. Inflacja HICP w styczniu, według wstępnego oszacowania, wyniosła 12,5 proc., podczas gdy w grudniu ubiegłego roku wynosiła 12,7 proc. Zrobiliśmy również wstępne oszacowanie efektu euro na ceny. Zgodnie z naszą analizą było to 0,3-0,4 pkt proc. W sumie było to zgodne z doświadczeniami innych krajów i naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.