Do 30 czerwca tego roku prowadzenie działalności nierejestrowanej było możliwe, jeżeli miesięczny przychód nie przekraczał 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 1745 zł. Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie wzrosło do 3600 zł, a także zmieniły się przepisy dotyczące działalności nierejestrowanej. Teraz maksymalny przychód, jaki można osiągnąć, by uniknąć konieczności rejestracji firmy w CEIDG, to 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 2700 zł.

Oprócz kryterium przychodu istnieją jeszcze dwa warunki dla prowadzenia działalności nierejestrowanej. Pierwszym jest to, że w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadzono żadnej działalności gospodarczej. Drugie kryterium mówi o tym, że działalności nierejestrowanej nie można prowadzić, jeśli przepisy wymagają jej założenia, czyli na przykład wtedy, gdy konieczne jest uzyskanie koncesji czy zezwoleń. Działalność nierejestrowaną często wykorzystuje się do przetestowania potencjału biznesowego firmy, bez konieczności spełniania wymogów formalnych oraz płacenia składek ZUS.

Działalność nierejestrowana dla bezrobotnych

Działalność nierejestrowaną można prowadzić głównie na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa o dzieło, umowa zlecenie lub umowa o pomocy przy zbiorach. Jednak osoby bezrobotne chcące prowadzić działalność bez rejestracji nie mogą tego robić na podstawie umów cywilnoprawnych, bo wtedy straciłyby status bezrobotnych. Decydując się na taką formę prowadzenia biznesu, muszą najczęściej wybrać umowę sprzedaży.

Zmiany w przepisach obowiązujące od 1 lipca pozwalają bezrobotnym prowadzić działalność nierejestrowaną, jeśli przychód z niej osiągany nie przekroczy 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, a nie 75 proc., jak w przypadku osób zatrudnionych. Przy obecnej stawce minimalnego wynagrodzenia wynoszącej 3600 zł, osoby bezrobotne mogą więc zarobić 1800 zł bez konieczności rejestracji firmy w CEIDG.

Przekroczenie progu 50 proc. spowoduje utratę statusu osoby bezrobotnej, a także statusu osoby ubezpieczonej, co wpłynie na dostęp do opieki medycznej. Bezrobotni muszą zatem uważać, aby nie przekroczyć tego limitu.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.