Od dziś główna stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,75 proc. Wczorajsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej było trzecim z rzędu, na którym cena pieniądza została podniesiona. Tym razem wzrost wyniósł 0,5 pkt proc. Stopy są jednak nadal głęboko poniżej poziomu inflacji, która w listopadzie osiągnęła 7,7 proc.

RPP spodziewa się, że w dłuższym okresie tempo wzrostu cen będzie hamować. Ale jest ryzyko, że inflacja będzie powyżej celu NBP. „Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe. Będzie to także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych” – stwierdziła Rada Polityki Pieniężnej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.