PKO BP, największy polski bank, zarobił w III kw. prawie 1,3 mld zł, trzy czwarte więcej niż rok wcześniej. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku zysk wyniósł prawie 3,7 mld zł. Był o ponad 80 proc. większy niż rok wcześniej. Zarząd – na jego czele od niewiele ponad dwóch tygodni stoi Iwona Duda – jest przekonany, że w przyszłym roku uda się zrealizować cel w postaci ponad 5 mld zł zysku. Dodatkowe 1-1,2 mld zł dochodu mają dać w perspektywie 12 miesięcy podwyżki stóp procentowych, na jakie w ostatnich tygodniach zdecydowała się Rada Polityki Pieniężnej.

Skarb Państwa ma prawie 30 proc. akcji PKO. W akcjonariacie Pekao, czyli jego głównego konkurenta, państwo jest obecne za pośrednictwem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń i Polskiego Funduszu Rozwoju. Te dwie instytucje mają tam prawie 33 proc. akcji. Pekao zarobił w III kw. ponad 630 mln zł, o 70 proc. więcej niż rok wcześniej. Tam efekt wyższych stóp w skali roku jest szacowany na 650 mln zł.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.