Krajowy Plan Odbudowy to program reform i projektów strategicznych, którego celem jest odbudowa gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią, ale również jej wzmocnienie i uodpornianie na ewentualne, kolejne kryzysy. Powstanie KPO wynika z utworzenia Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Wzmacniania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich. Polska ma otrzymać 23,9 mld euro bezzwrotnych grantów i 34,2 mld euro w formie ewentualnych pożyczek.

2 kwietnia zakończyły się konsultacje dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. W środę KPO był przedmiotem spotkań premiera Morawieckiego z samorządowcami oraz Radą Dialogu Społecznego. W obu naradach, które odbyły się w formie wideokonferencji, wziął udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP, atmosfera rozmów była bardzo dobra. „To były dobre spotkania, koncyliacyjne, zarówno RDS, jak i Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego wraz z marszałkami województw. Dużo udało się uzgodnić i dzięki temu Krajowy Plan Odbudowy będzie po prostu lepszy. Wszystkim nam powinno zależeć, żeby płynnie go wykorzystywać przy współpracy również z samorządami” – zaznaczył Buda.

Jak dodał, premier Morawiecki zadeklarował uwzględnienie części postulatów strony społecznej. Według wiceszefa MFiPR samorządy mają zostać włączone do komitetu monitorującego, który będzie nadzorował wdrażanie KPO. To – jak podkreślił – wyjście naprzeciw samorządowcom, którzy od wielu tygodni apelowali o to, by mieć wpływ na rozdział środków z KPO. „Zwiększymy środki na kolej, w tym kolej regionalną, co też było bardzo oczekiwane przez samorządy, bo ona często służy dojazdom do pracy i też standard taboru kolejowego jest dzisiaj niewystarczający. Znacząco zwiększamy również środki na rzecz wzmacniania szpitalnictwa i całej infrastruktury szpitalnej” – powiedział wiceszef MFiPR.

Oprócz tego więcej pieniędzy w KPO ma zostać przeznaczone na rolnictwo, o co – jak zaznaczył Buda – apelował z kolei niedawno m.in. prezydent Andrzej Duda. „Zwiększamy te środki z 900 mln do ponad 2 mld euro, więc będzie to mniej więcej 9-10 procent KPO na rolnictwo” – poinformował wiceminister.

Przekazał ponadto, że – na prośbę dużych miast – w KPO zostaną też uwzględnione środki na inwestycje w infrastrukturę tramwajową. „Wpisujemy, że zarówno trakcje, jak i tabor tramwajowy w dużych miastach również będą mogły być realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zwiększamy też pulę środków na ten cel” – zaznaczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

W KPO mają też znaleźć się też pieniądze na wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy.

Waldemar Buda odniósł się też do obaw części samorządowców i polityków opozycji, że środki z unijnego Funduszu Odbudowy mogą być niesprawiedliwie dzielone, z pominięciem tych gmin, powiatów czy regionów, które nie sympatyzują z obecną władzą. „Tutaj nie ma pola do jakiejkolwiek uznaniowości. Podlegamy kontroli ze strony zarówno OLAF-u (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – PAP), jak i Komisji Europejskiej” – powiedział. Jak dodał, Polska zajmuje wysokie miejsce, jeśli chodzi o prawidłowość wykorzystywania funduszy z UE.

Zgodnie z harmonogramem prac Polska powinna przedstawić Komisji Europejskiej KPO do końca kwietnia.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.