Jak mówił Glapiński na konferencji prasowej, stoi, „jako jastrząb, na czele jastrzębi, które tworzą w tej chwili RPP”. „Cała Rada jest zdeterminowana, żeby jak najszybciej doprowadzić inflację do normalnego poziomu” – powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego.

Jak dodał, „kontynuujemy działania, które mają na celu ograniczenie ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji”. „Traktujemy to jako główny cel” – zaznaczył Adam Glapiński.

Jego zdaniem, „sytuacja jest trudna, ulega pewnej degradacji w związku z wydarzeniami za wschodnią granicą”.

Glapiński: wzrost PKB w I kwartale br. będzie bliski 7 proc. PKB

Koniunktura gospodarcza w Polsce jest bardzo korzystna. Wzrost PKB w IV kwartale ubiegłego roku wyniósł ponad 7 proc., w I kwartale tego roku będzie to też ok. 7 proc. PKB – powiedział w środę na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński. W całym roku wzrost przekroczy 4 proc. – dodał.

„Koniunktura w Polsce jest bardzo korzystna. Chcę to podkreślić – PKB szybko rośnie, w związku z tym są warunki do podnoszenie wynagrodzeń. W IV kw. ubiegłego roku wzrost PKB będzie to też ok. 7 proc., w I kwartale br. będzie to również blisko 7 proc. PKB, a w całym roku ten wzrost wyniesie ponad 4 proc.” – powiedział w środę na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

Dodał, że to niezwykle silny wzrost, „fundamenty polskiej gospodarki są silne, nie ma zjawisk kryzysowych”.

Zwrócił uwagę, że produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna i eksport rosną w dwucyfrowym tempie, a stopa bezrobocia w Polsce należy do najniższych w Europie.

„Liczba pracujących jest wyższa niż aktywność zawodowa, wzrosła aktywność zawodowa, dynamika inwestycji jest dodatnia” – powiedział Adam Glapiński.

Przyznał jednak, że w przyszłości wzrośnie znaczenie czynników ograniczających wzrost PKB, takich jak inflacja czy spowolnienie aktywności gospodarczej za granicą, a także spadek napływu funduszy europejskich.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.