2022-09-30 08:10, akt.2022-09-30 14:43

publikacja
2022-09-30 08:10

aktualizacja
2022-09-30 14:43

Koniec Getin Noble Banku. BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację. Co zmieni się dla klientów?
Koniec Getin Noble Banku. BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację. Co zmieni się dla klientów?
/ FORUM

BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, którego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych – poinformował BFG w piątkowym komunikacie. Na proces ten przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia.

Co to oznacza dla klientów?

W skład Getin Noble Banku wchodzą takie marki, jak Getin Bank (bankowość detaliczna), Noble – Bankowość Osobista (bankowość osobiste) i Noble Bank (bankowość private banking).

  1. Dla klientów nic się nie zmienia. Klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do swoich wszystkich oszczędności w placówkach oraz przez bankowość internetową i aplikację mobilną. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań.
  2. Klienci mogą korzystać z kart i bankomatów. Nie zmieniają się numery rachunków bankowych, strony logowania, hasła i loginy do bankowości internetowej pozostają bez zmian.
  3. Docelowo bank, do którego zostanie przeniesiona działalność Getin Noble Bank S.A., będzie działał pod nazwą VeloBank SA. Trwa proces rejestracji zmiany nazwy, a klienci będą informowani o zmianach na bieżąco.
  4. Placówki będą działać pod dotychczasowymi szyldami do czasu rebrandingu na VeloBank SA

BFG podał, że przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w PLN.

Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank.

Kredyty niepracujące są przeniesione częściowo.

BFG podał, że na przeprowadzenie procesu przymusowej restrukturyzacji w zakresie przeniesienia działalności Getin Noble Banku oraz zapewnienia nieprzerwanej obsługi klientów Getin Noble Banku i bezpieczeństwa ich środków przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia, z czego 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków SOBK.

BFG podał, że zgodnie z zasadą pokrywania strat przez właścicieli zagrożonego upadłością banku akcje Getin Noble Banku zostały umorzone, podobnie jak obligacje podporządkowane.

Przymusowa restrukturyzacja oznacza, że umorzeniu ulegają akcje Getin Noble Banku notowane na GPW w Warszawie. Główny akcjonariuszem spółki jest jej założyciel i przewodniczący rady nadzorczej Leszek Czarnecki. W jego rękach jest blisko 63 proc. akcji Getin Noble Banku. Licząc po kursie z czwartkowego zamknięcia, kapitalizacja spółki wynosiła przeszło 154 mln zł.

Umorzeniu podlegają również obligacje podporządkowane wyemitowane przez Getin Noble Bank o wartości nominalnej przeszło 680 mln zł. Ich wartość rynkowa była jednak wyraźnie niższa – papiery były w ostatnich dniach wyceniane na rynku Catalyst na ok. 20-40 proc. wartości nominalnej.

Prezes BFG: przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku była jedynym rozwiązaniem

Prezes BFG Piotr Tomaszewski wskazał, że oszacowanie aktywów i pasywów GNB na dzień 30 marca br. wykazało ujemne kapitały w wysokości -3,6 mld zł, co oznacza, że aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań banku, czyli głównie depozytów. „W tej sytuacji przymusowa restrukturyzacja jest jedynym rozwiązaniem. Sam bank w kwietniu tego roku poinformował o przesłance upadłości. W razie upadłości Fundusz wypłacałby wszystkie środki gwarantowane, a to byłby wydatek rzędu 36 mld zł” – wskazał Tomaszewski. Dodał, że w przypadku upadłości depozyty niegwarantowane byłyby umarzane w całości.

Prezes BFG poinformował, że bank pomostowy, który powstanie po GNB, może istnieć 2 lata z możliwością przedłużenia o rok za zgodą KE. Jeśli w ciągu trzech lat nie uda się go sprzedać, powinna być przeprowadzona likwidacja lub złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Zapewnił, że Fundusz rozpocznie proces poszukiwania nabywcy bardzo szybko. Ocenił, że realnie znalezienie nabywcy może potrwać co najmniej 10 miesięcy.

Wszystko co trzeba wiedzieć o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku:

Getin Noble Banku miał problemy od dawna

Przypomnijmy, że w czwartek KNF nałożyła na Leszka Czarneckiego karę w wysokości 20 mln zł. W komunikacie można przeczytać, że jest ona „za niewykonanie zobowiązania inwestorskiego i brak działań, które doprowadziłyby do wypełnienia przez Getin Noble Bank kapitałowych wymogów regulacyjnych”. Na przełomie 2020 i 2021 r. BFG wszczął przymusową restrukturyzację innego banku kontrolowanego przez Leszka Czarneckiego – Idea Banku.

Zarząd Getin Noble Bank uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone. Administratorem GNB został wyznaczony przez BFG Paweł Małolepszy. Pracami zarządu nowego banku – VeloBanku – będzie kierował Adam Marciniak, który w czwartek zrezygnował z posady wiceprezesa w CCC.

Przyczyny restrukturyzacji Getin Noble Banku wg BFG:

Getin Noble Bank S.A. od 2016 r. notował nieprzerwanie straty roczne, 29 kwietnia 2022 r. bank poinformował publicznie o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością.

Z oszacowania przygotowanego przez niezależny podmiot – Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wynika, że Getin Noble Bank S.A. miał ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł, co oznacza, że aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań.

Przymusowa restrukturyzacja pozwala ochronić wszystkie depozyty klientów w kwocie 39,5 mld zł, łącznie z 3,5 mld zł depozytów, które nie mogłyby zostać wypłacone w ramach gwarancji BFG w przypadku upadłości.

Działalność Getin Noble Banku 3 października 2022 r. zostanie przeniesiona do Banku BFG SA, którego właścicielem od 3 października będzie obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) także System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce (Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP i Santander Bank Polska).

SOBK obejmie 49 proc. akcji utworzonego przez Fundusz Banku BFG, pozostałe 51 proc. będzie miał BFG. „Przeniesienie działalności Getin Noble Bank S.A. odbywa się w ramach przymusowej restrukturyzacji, którą 30 września 2022 r. wszczął Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Getin Noble Bank S.A” – napisano w komunikacie.

Stanowisko w sprawie rozpoczętej właśnie przymusowej restrukturyzacji zajął już Leszek Czarnecki. W piątek po południu oświadczenie, w którym wspomniano m.in. o „planie przejęcia Getin Noble Banku”, pojawiło się w mediach społecznościowych pełnomocnika Czarneckiego – Romana Giertycha. 

Przymusowa restrukturyzacja Getinu a sektor bankowy

BFG ocenia, że koszty przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku nie wpłyną na wzrost składek sektora bankowego na BFG – poinformował prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski.

„Nie wydaje mi się, żeby składki miały wzrosnąć” – powiedział Tomaszewski.

Harmonogram działań związanych z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Banku według informacji przedstawionych przez BFG: 

  • 30 września 2022 r. (piątek) – wszczęcie przymusowej restrukturyzacji – obsługa klientów bez zmian. Działają karty, bankomaty, bankowość elektroniczna, mobilna i placówki Getin Noble Banku;
  • 1-2 października 2022 r. (sobota, niedziela) – klienci obsługiwani bez zmian, działają karty, bankomaty, bankowość elektroniczna, mobilna oraz te placówki, które są otwarte w weekendy;
  • 3 października 2022 r. (poniedziałek) – SOBK obejmuje 49 proc. akcji utworzonego przez Fundusz Banku BFG S.A., pozostałe 51 proc. ma BFG.
  • 3 października 2022 r. – przeniesienie działalności (z wyłączeniami) Getin Noble Banku – obsługa klientów bez zmian, klienci Getin Noble Bank S.A. z kredytami walutowymi są obsługiwani przez Bank BFG S.A.

mk/ wb/ PAP Biznes

Źródło:Bankier24

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.