Dochody z wszystkich danin w ujęciu rok do roku rosły. Pisząc budżetowy projekt na przyszły rok, resort finansów prognozował, że tegoroczny deficyt sięgnie zaledwie 13 mld zł. Dlatego w obozie władzy zapadła decyzja, aby wykorzystać lepszą kondycję finansów państwa i rozdysponować nieco więcej pieniędzy.

– Nowelizacja budżetu na 2021 r. powoduje, że możemy więcej środków zainwestować, zaangażować – powiedział premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządu, który przyjął projekt.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.